Skolfrånvaro

Oroväckande skolfrånvaro äventyrar barnets framtid

Kontakta oss för konsultation och föreläsningar kring skolfrånvaro. Vi kan också delta i möten tillsammans med unga och föräldrar.

Ring oss

Oroväckande skolfrånvaro är ett allvarligt och ofta svårbehandlat symtom hos unga. Den bakomliggande orsaken kan vara inlärningssvårigheter, svårigheter i kamratrelationer eller familjeproblem. Det kan också handla om nedstämdhet och orkeslöshet hos den unga eller en ungdomskris där det synliga tecknet är skolfrånvaro.

Kontakt

  • Lillemor Gustafsson

   Socialarbetare och familje- och parterapeut

  • tfn:
   044 788 1038

  • Lillemor arbetar vid mottagningen för barn, unga och familjer med stödsamtal både för unga och föräldrar, som familje- och parterapeut och socialarbetare med särskild fokus på familjefrågor. Hon leder också grupper, bland annat Peers-grupper. Lillemor föreläser kring föräldraskap, parrelationer och ungdomsliv. Arbetsspråk: svenska, finska och engelska