Skolfrånvaro

Oroväckande skolfrånvaro äventyrar barnets framtid

Kontakta oss för konsultation och föreläsningar kring skolfrånvaro. Vi kan också delta i möten tillsammans med unga och föräldrar.

Ring oss

Oroväckande skolfrånvaro är ett allvarligt och ofta svårbehandlat symtom hos unga. Den bakomliggande orsaken kan vara inlärningssvårigheter, svårigheter i kamratrelationer eller familjeproblem. Det kan också handla om nedstämdhet och orkeslöshet hos den unga eller en ungdomskris där det synliga tecknet är skolfrånvaro.

Kontakt