Utbildningar kring mobbningsförebyggande

Fortbildningar och nätverksträffar för skolpersonal

Här hittar du information om våra utbildningar, föreläsningar och nätverksträffar som vi erbjuder skolpersonal.

Aktuella kurser och föreläsningar

Utbildningar

Målet med utbildningen är att ge deltagarna tillräckliga färdigheter att utforma en bra vänelevs- och tutorverksamhet i sin skola. Under utbildningen presenterar vi olika verktyg som kan vara till nytta i utbildningen av vänelever och tutorer, när man organiserar verksamheten och i annan mobbningsförebyggande verksamhet. Utbildningen är två dagar och ordnas varje år i början av vårterminen. Målgruppen för utbildningen är skolpersonal och andra intresserade. Du kan redan ha ett uppdrag som handledare eller så är du intresserad av att starta vänelevs- eller tutorverksamhet i din skola.

Förebyggande av och ingripande i mobbning bör vara ett konsekvent och systematiskt arbete i skolan. Skolans handlingsplan ska fungera som ett redskap för skolpersonalen i det förbyggande och ingripande mobbningsarbetet. Planen behöver utvärderas, ändras och utvecklas vid behov och för att det ska bli ett levande dokument behöver alla i personalen vara delaktiga. Handlingsplanen baserar sig på skolans värdegrund. Vi erbjuder en fortbildning för skolor som önskar utveckla sina handlingsplaner mot mobbning och för jämställdhet. Vi kan även skräddarsy en kurs för just er skola.

Vi erbjuder skolor föreläsningar kring mobbning och mobbningsförebyggande insatser. Föreläsningarna tar bland annat att ta upp vad kränkning och mobbning innebär för barn och unga i deras vardag och hur det tar sig uttryck i skolan och på nätet. Vi tar också upp hur vuxna kan skapa ett konstruktivt och respektfullt samarbete med barn och unga för att förebygga kränkning och mobbning och vilken roll skolan har i det mobbningsförebyggande arbetet. Våra föreläsningar riktar sig i första hand till skolpersonal och är avgiftsfria för skolan.

Vi ordnar regionala handledarträffar för vänelevs- och tutorhandledare. På träffen får handledarna information som är till nytta i den praktiska verksamheten i skolan och möjlighet att utbyta erfarenheter och tankar med andra handledare. Träffarna är avgiftsfria och riktar sig till handledare eller andra intresserade.

Vi ordnar regionala nätverksträffar för skolkuratorer i Svenskfinland. På träffen får kuratorerna information som är till nytta i den praktiska verksamheten i skolan och möjlighet att utbyta erfarenheter och tankar med andra kuratorer. Träffarna är avgiftsfria.

Kontakt

  • Maria Lingonblad

   Sakkunnig, skola

  • tfn:
   050 304 2163

  • Mobbningsförebyggande arbete i skolan

   Visa mer
  • Kontakta