Skolfredens utlysning

Skolfredens utlysning 2020

Skolfreden utlyses i skolorna i början av varje läsår. Målsättningen med utlysningen är att påminna om att alla i skolan har rätt till en trygg och jämlik inlärningsmiljö. Här nedan kan du läsa texten för årets skolfredsutlysning.

Läs mer om skolfreden

Skolfredsutlysning 2020

Den nationella skolfreden utlystes för första gången i Åbo år 1990 på Konstmuseumsbacken. Till denna historiska tillställning hade sammanlagt 4000 skolelever, lärare och rektorer samlats. Skolfredsutlysningens syfte var att främja skolornas välmående och säkerhet. Idag den 19:e augusti 2020 firar Skolfreden sitt 30:e jubileumsår och till äran av detta utlyses skolfreden igen i Åbo, för alla skolelever, dagisbarn och studerande, men den här gången på Veritasstadion.

Skolan ska vara en plats som känns trygg. Där ska finnas kompisar, vänner och vuxna som det går att lita på. Du kan själv gör andra glada genom att vara hjälpsam och schysst. Alla har rätt till skolfred och vi alla har en skyldighet att göra skolmiljön trygg. Det vore viktigt att komma ihåg de tre musketörernas ledord “en för alla och alla för en”. Den viktigaste aspekten av skolfreden är jämlikhet, vilket också valdes till årets tema. Du kan uppnå jämlikhet genom att ta din kompis i hand. Detta beskriver också årets motto “hand i hand”. Mottot valdes redan före Coronaviruset hade spridit sig till Finland. Med “hand i hand” vill vi beskriva att fastän det av hälsoskäl kan vara viktigt att hålla avstånd till andra, är det också viktigt att stötta sina kompisar och finnas där för dem även i svåra tider.

Vad betyder årets tema - jämlikhet för dig?

Det spelar ingen roll hurdan du är, varifrån du kommer eller hurdana kläder du bär, du är alltid lika mycket värd som alla andra. Att ha en öppen och positiv inställning gentemot både nya upplevelser och andra människor är a och o. Också i skolfreden kan vi använda oss av Muminmammans kloka ord och se den positiva sidan hos alla. Genom att ta din skolkompis i hand visar du att du finns vid hans eller hennes sida för att hjälpa. Samtidigt blir du själv också på gott humör.

Det går inte att uppnå skolfred ensam, det måste göras tillsammans. I skolan måste du ändå inte vara kompis med alla, men du måste acceptera alla som sådana som de är. Det är bra att komma ihåg vår presidents visa ord: det är inte så viktigt med fysisk kontakt, utan viktigare är det mentala stödet och vänskapen.

Ha ett roligt och kamratligt skolår, hand i hand!

Läs mer om skolfreden på våra hemsidor. 

Kontakt

  • Maria Lingonblad

   Sakkunnig, skola

  • tfn:
   050 304 2163

  • Mobbningsförebyggande arbete i skolan

   Visa mer
  • Kontakta
  • Tove Ajalin

   Sakkunnig, skola

  • tfn:
   044 788 6285

  • Mobbningsförebyggande arbete i skolan

   Visa mer
  • Kontakta