Skolfreden

Skol- och dagisfred för alla!

Skolfreden utlyses i skolorna i början av varje läsår. Målsättningen med utlysningen är att påminna om att alla i skolan har rätt till en trygg och jämlik inlärningsmiljö. Samtidigt vill man uppmärksamma skolans psykiska och fysiska säkerhet. Förmågan att fungera i grupp övas upp redan i dagisåldern, därför har Dagisfreden utvecklats som en del av Skolfredsprogrammet.

Skolfred för läsåret 2019–2020 utlystes tisdagen den 20 augusti på Lehtikankaan koulu i Kajana. Under evenemanget läste eleverna upp utlysningstexten för Skolfreden, som elever i Kajana och Nykarleby själva författat. Ansa Kynttilä, Kajaanin keskuskoulus kör, Kajaanin lukios band och Kajaani Dance uppträdde. Musikvideon till Skolfredslåten spelades upp liksom videon Lasten suusta (Från barns mun), i vilken vänelever intervjuar daghemsbarn om vänskap. Republikens president Sauli Niinistö skickade en skriftlig hälsning till utlysningsevenemanget.

Mera infomation hittar du på www.skolfreden.fi

Idén med skolfredsprogrammet är att åstadkomma en skola som upplevs trygg i psykisk, fysisk och social bemärkelse. Det centrala är att skolelevernas har en aktiv roll i processen. Målet är att främja samhörighetskänslan och jobba för en god atmosfär i skolan. Ingen ska bli mobbad, ingen lämnad ensam utan varje elev ska varje dag känna sig som en accepterad och viktig del av skolan.

Ett stort skolfredsevenemang löper som en stafettpinne från en ort till en annan. Den organisation som lokalt är ansvarig för arrangemangen väljer en arbetsgrupp som planerar hur Skolfreden ska utlysas och hur programmet ska byggas upp under läsåret. I arbetsgruppen ingår alltid flera elever och representanter för lärarna, skolväsendet och kommunen samt andra samarbetsparter.

Dagisfreden påminner om rätten till ett trivsamt daghem

Förmågan att fungera i grupp övas upp redan i dagisåldern, och därför har Dagisfreden utvecklats som en del av Skolfredsprogrammet. Syftet med Dagisfreden är att förebygga mobbning och ensamhet bland barn före skolåldern. Dagisfreden ska påminna barn, pedagoger och vårdnadshavare om barnens rätt till ett tryggt och trivsamt daghem. 

Dagisfredskonceptet har i våras bearbetats i Österbotten under ledning av Folkhälsan i samarbete med fortbildningsprogrammet ”Se barnet”. Rummelbackens daghem i Nykarleby, Daghemmet Hoppetossan i Pedersöre och Kyrkostrands daghem i Jakobstad har fördjupat sig i mobbningsförebyggande arbete, och deltagarna har fått möjlighet att pröva hur Dagisfredsmaterialet kan tillämpas i praktiken.

Skolfreden genomförs som ett samarbete mellan Polisen, Suomen Vanhempainliitto, Utbildningsstyrelsen, Mannerheims barnskyddsförbund och Folkhälsan.

Kontakt

  • Maria Lingonblad

   Sakkunnig, skola

  • tfn:
   050 304 2163

  • Mobbningsförebyggande arbete i skolan

   Visa mer
  • Kontakta