Kolumn: Förlossningsvården

Livsfarligt att pressa förlossningsvården till bristningsgränsen!

Spotlights program om barnmorskornas och förlossningsvårdens situation väcker starka reaktioner bland dem som besöker Folkhälsans familjecaféer och bland våra frivilliga doulor. Senaste tidens diskussioner kring förlossningsvården har skrämt upp familjer rejält, skriver Folkhälsans sakkunniga Malin von Koskull och Petra Turja.

Rädslan för att inte få komma in i tid, inte få plats på önskat sjukhus, inte ha en närvarande barnmorska eller att man blir dåligt bemött ökar. Vårens upprop #minämyössynnyttäjänä (ung. #metoosomföderska) speglar delvis också den brådska som råder på förlossningssjukhusen.

Att man från myndighets håll bagatelliserar och kränker familjer och barnmorskors upplevelser är oacceptabelt. Medicinalrådet Timo Keistinen kvitterar i Spotlight oplanerade bilförlossningar, som de facto är riskförlossningar, som ”bra historier att berätta för släkten”.

På frågan om vad man borde göra åt barnmorskornas försämrade arbetshälsa svarar han att ”arbetet har förändrats samt man ska jobba i en arbetsmiljö där man trivs och tycker man gör ett nyttigt arbete”. Vi frågar oss om Keistinen själv skulle vilja att någon i den egna familjen födde vid en dikesren? Eller hur tänker han att barnmorskorna ska hitta arbetstrivseln under de omständigheter som lyfts fram i programmet? Det är svårt att känna att man gör ett bra arbete då man inte hinner bemöta familjer.

Vill vi i Finland att det ska födas fler barn? Vill vi att barnfamiljerna ska få en bra start och må bra? Då behöver vi också tänka på hälsa ur ett bredare perspektiv och ta signalerna om utbrändhet och rädsla på allvar.

Det går inte att stirra på enbart siffror och pengar. Ett starkt argument för den centralisering av förlossningsvården som har gjorts är att förlossningarna skulle bli tryggare och med mindre risk för barn och föderskor. Tyvärr visar THL:s undersökningar enligt forskningsprofessor Mika Gissler att denna målsättning inte uppnåtts. Lägg där till att arbetshälsa och födslar även har en annan dimension som betyder minst lika mycket nämligen medmänsklighet, trygghet och glädje.

Det är bra att problematiken lyfts upp så att diskussionen om vad som behöver förbättras och förändras kan komma igång. Här följer några idéer som torde gå att förverkliga relativt enkelt:

För familjerna ter sig stora avdelningar skrämmande och opersonliga då de dessutom inte har en möjlighet att bekanta sig med dem på förhand. Genom att återinföra rundvandringar på förlossningsenheter för både först- och omföderskor, kan man skapa kontakt och trygghet. En annan åtgärd kunde vara att dela in avdelningarna i mindre enheter – jämför t.ex. med daghem som har flera små grupper. Då skulle barnmorskorna jobba i mindre team och arbetet kunde möjligen kännas mer hanterbart. 

I dagens läge är förlossningsförberedelsekurserna nerbantade, riktade endast till förstföderskor och innehåller få eller inga som helst praktiska övningar. Alla familjer är berättigade till en kvalitativ förberedelse och en möjlighet att själva reflektera kring vad de behöver för att känna sig trygga.

Väl förberedda familjer är mindre ängsliga, har mer tillit till sin egen förmåga, har strategier för hur de hanterar sammandragningarna samt en realistisk bild av födandet, vilket underlättar barnmorskornas arbetsbörda. Det skulle antagligen även minska på förlossningsrädslan som för stunden bara ökar i vårt land.

Vi har sagt det förut och säger det igen -  förlossningen är inte bara en dag i ditt liv. Det är den dag som familjens gemensamma liv tar sitt avstamp ifrån. Den inledande tiden med bebisen påverkas väldigt starkt av hur familjen har blivit omskötta både under förlossningen och under barnets första dagar. Om en förälder litar på sin egen kapacitet och dessutom blir stärkt i sin förmåga att föda och bli förälder, har det en positiv inverkan på omvårdnaden av det nyfödda barnet. Genom god anknytning gynnas hela familjens hälsa på lång sikt.

Vill vi att det ska födas fler barn i Finland? Vill vi att barnfamiljerna ska få en bra start och må bra? Då behöver vi också tänka på hälsa ur ett bredare perspektiv och ta signalerna om utbrändhet och rädsla på allvar. 

Petra Turja, sakkunnig, Hälsofrämjande för småbarnsfamiljer, Ansvarig för doulaverksamheten

Malin von Koskull, sakkunnig i hälsofrämjande familjearbete, Teamansvarig

Länk: Yle Spotlights program om barnmorskornas och förlossningsvårdens situation