Blogg: Höger hand upp - Move

Blogg: Höger hand upp - Move

Det är dags att testa hur du klarar av move mätningar

i börjar med ett test. Lyft upp din höger hand och för ner den bakom din rygg. Försök binda ihop din höger hand med din vänstra som du lyfter underifrån upp längs med ryggen. Når dina fingrar, händer varandra? Hur många av er klarar av det? Eller behövs det  mera övning? Den här övningen är ett bra exempel av Move mätningarna, som gjordes på elever i femte och åttonde klassen runt om i Finland.  Baserad på år 2017 Move mättningarna så kan 14% av pojkarna  och 7% av flickorna i åttonde klassen inte binda ihop sina händer bakom rycken. Motsvarande siffror i årkurs fem är 15% av pojkarna  och 6% av flickorna som inte kan binda ihop sina händer eller fingrar.

Förra årets Move resultat publicerades i slutet av januari. Den var andra gången som mätningar gjordes och fler skolelever än tidigare i femte och åttonde klassen deltog i mätningarna. Fast många nyheter lyfte upp att ”skolelevers fysiska funktionsförmåga har blivit sämre”, finns det några saker som man borde beakta före man kan säga så. Innan vi återkommer med den här saken, förklarar jag lite vad Move mätningar betyder.

Move-mätningar mäter barnens fysiska funktionsförmåga. Det här mätinstrumentet innehåller åtta delområden vilka mäter elevernas uthållighet, styrka, snabbhet, rörlighet, balans och motoriska grundfärdigheter. Resultaten av mätningarna används inte som grund för elevbedömningen. Eftersom Move mäter den fysiska funktionsförmågan så betyder det inte direkt att de elever som är mest fysisk aktiva får också bästa resultaten i mätningarna. Move mätningar mäter inte heller om barnen har varit tillräckligt fysisk aktiva under dagen eller inte. Med fysisk funktionsförmåga avses kroppens funktionella förmåga att klara av att utföra uppgifter som kräver fysisk ansträngning och att uppnå uppställda mål. Den syns i förmågan att utföra vardagssysslor, att utöva fritidssysselsättningar och röra sig med egen kraft. De här kunskaperna behöver man i vardagslivet i skolåldern men också senare i livet. Bra fysisk funktionsförmåga garanterar att man orkar  i skolan och på jobbet.

Som sagt antalet deltagare från år 2016 till 2017 hade ökat avsevärt vilket betyder att variationen mellan deltagare har möjligvist ökat. Därför kan vi verkligen inte säga att resultaten har blivit sämre. Dessutom har Move systemet utvecklats mellan de här åren så att det är lättare samla in i data. Skolor och lärare har nu mera erfarenheter av att förverkliga mätningarna vilket kan påverka resultaten. Å andra sidan, har också lärare kunnat utveckla sin undervisning så att alla de här åtta delområdena har utvecklats i samband med skolundervisningen. Move mätningar kommer att göras varje år och data är systematiskt insamlat, vilket betyder att till exempel efter 10 år kommer vi att kunna se trender på skolelevers fysiska funktionsförmåga.  Då kan vi säga ännu mera om att har skolelevernas fysiska funktionsförmåga blivit bättre eller sämre.

Tillbaka till början, nu är det dags att byta plats på händerna och försöka binda ihop vänster hand med höger hand bakom din rygg. Hur går det? Är det svårare och behövs det övning också nu?

Alla åtta delområden och visning hur man gör dom kan man hitta här.

Kanske här är nånting som hela familjen kan testa tillsammans?

Suvi Määttä