Blogg: Mår vi bättre av natur och grönska?

Blogg: Mår vi bättre av natur och grönska?

Vad säger forskningen?

Sambandet för vissa faktorer varierade enligt socioekonomisk status. T.ex. har man kunnat konstatera att sambandet mellan grönområde och födelsevikt är starkare för dem med låg socioekonomisk status.

En annan systematisk litteraturöversikt sammanfattade randomiserade kontrollstudier där man hade ordinerat individer att göra promenader i skogsmiljö och jämfört dem med en kontrollgrupp som t.ex. hade gjort motsvarande promenader i urban miljö. Främst undersökte man effekten på fysiologiska och psykologiska faktorer. Slutsatsen var att studierna inte var av tillräckligt hög kvalité för att man skulle kunna dra någon slutsats. Resultaten är ändå i linje med hypotesen om att vistelse i skog skulle gynna den fysiologiska och psykologiska hälsan mer än motsvarande vistelse i urban miljö. Det behövs flera studier av hög kvalité för att kunna få hypotesen bekräftad.

Som fotograf är jag också intresserad ifall bara en naturbild kan åstadkomma en hälsoeffekt. En japansk studie visade att se på en skogsbild (90 s.) påverkar hjärnaktiviteten på ett annat sätt jämfört med att se på en gatubild (90 s.) tagen i Tokyo.  Slutsatsen var att se på en bild av en skog kan ha en avslappnande inverkan på individen.

Mycket forskning är på gång och det skall bli intressant att i framtiden få läsa mera resultat och se ifall man lyckas hitta starkare vetenskaplig evidens för naturens effekt på hälsan. Genom mera forskning hoppas vi i framtiden få en klarare bilder över vad mekanismerna är som förklarar sambandet mellan natur och hälsa.

Eva Roos