Familjekraft-läger gav ork i vardagen

Familjekraft-läger gav ork i vardagen

För en del av de medel som kommer in via luciainsamlingen ordnar Folkhälsan i samarbete med Svenska semesterförbundet FamiljeKraft-läger för familjer som av olika orsaker har många utmaningar i sin vardag.

 I år kan Folkhälsan ordna ett läger mer än året innan på grund av rekordresultat i luciainsamlingen. På sportlovet var det dags för 16 vuxna och 23 barn att tillsammans med Folkhälsans ledare inta Päiväkumpu Spa i Karislojo.

I väntan på att lägerdeltagarna ska anlända.

Fem intensiva lägerdagar med program från morgon till kväll väntade. De flesta av barnen, som var i åldern 8 månader till 12 år uppskattade simningen mest. Och det fanns minsann tillfällen till simning eftersom bassängerna var öppna från tidig förmiddag till sen kväll.

Till varje läger sätter ledarna ihop ett program, men är noga med att betona att varje familj / individ har sitt eget behov och att det är viktigt att lyssna in det. Behöver man vila, behöver man få tid att umgås med sin partner, sina barn eller bara med sig själv? Eller vill man delta i allt som ordnas?

Lägrets yngsta deltagare fick många sköna barnvagnspromenader på Lojosjön.

På varje läger finns det förhållandevis många lek/fritidsledare för att kunna ha så små barngrupper som möjligt och för att föräldrar också med riktigt små barn ska kunna lämna dem tryggt, det finns tillräckligt med händer som tar emot.

För föräldrarna ordnas resursstärkande samtal i grupp och många kommer gärna och delar sina livsberättelser. Det finns någonting hoppfullt i att märka att också andra kämpar på i sin vardag och att man inte är ensam med sina funderingar. Från årets läger skrev några föräldrar:

”Skönt att höra av andra att man inte är ensam med sina sjukdomar och funderingar och att alla andra inte har det bättre utan det finns många i samma situation”

”Uppmärksammat besked och signaler om egna gränser. Bra att uppleva att även andra kämpar med motsvarande utmaningar- t o m kanske även snäppet värre”.

En lite förändring i förhållningssätt kan på sikt leda till en stor förändring på lång sikt.

Medan föräldrarna är på samtal har barnen eget program. Förutom simning fanns det möjligheter till pyssel, delta i streetdance, spela olika bollspel eller sällskapsspel, lyssna på sagor, delta i avslappning och chilla och förstås utevistelse i det härliga vintervädret. Pulkabacken var populär för alla åldrar.

Det blev kö till pulkabacken.

Några dagar ordnades det också aktiviteter för hela familjen tillsammans både ute och inne och sista kvällen ordnas traditionsenligt en liten fest i strandbastun. I år hade lekledarna ordnat med frågesport för hela familjen. Korvgrillning, samvaro, bastubad och för den riktigt modiga finns det också en isvak att doppa sig i.

I utvärderingen ger familjen ett helhetsvitsord för lägret på en tiogradig skala och detta läger landade på ett medeltal på 9,0!

Ett stort tack till alla som var med och gjorde veckan både innehållsrik och minnesvärd! Och ett stort tack till alla som har gett bidrag till Luciainsamlingen och möjliggör att Folkhälsan kan ordna dessa läger!

Britt-Helen Tuomela-Holti, sakkunnig i familjearbete på Folkhälsan