Slutseminarium

Positiv psykologi sprids som ringar på vattnet i Malax

I Malax har många lärare gått fortbildningen i positiv psykologi och utbildar nu sina kollegor genom pedagogiska caféer och kollegialt lärande.

Om projektet

Folkhälsans forskningsprojekt Styrka, glädje och medkänsla har utmynnat i en fortbildning i positiv psykologi för 108 lärare i finlandssvenska grundskolor. Fortbildningen kulminerade i november i ett slutseminarium då också nyfikna pedagoger från Sverige och Åland var på plats.

Kommunen Malax var representerad med nio lärare. I den österbottniska kommunen sprider sig den positiva psykologin som ringar på vattnet. I Malax har de lärare som gått utbildningen under året utbildat varandra i forskning och teorier inom positiv psykologi, gett varandra praktiska tips och hållit samplanerade lektioner genom kollegialt lärande. Lärarna började med att fundera på sina egna styrkor.

Tanken att gå fortbildningen i positiv psykologi föddes samtidigt bland flera lärare som nosat sig fram till fortbildningen. Intresset inom Malax skolsektor var alltså helt organiskt, inget påtvingat.

– Det här är en av de bästa kurserna vi gått på länge, säger klassläraren Anna Holmsten och specialläraren Eivor Häggvik vid Yttermalax skola.

– Jag är positivt överraskad över hur bra barnen varit på att känna igen sina egna och klasskamraternas styrkor. ”Oj nu var du kreativ” eller ”Nu har jag nog varit uthållig!” kan jag nuförtiden höra dem säga, säger Anna Holmsten som stegvis börjat implementera tankesätt från den positiva psykologin i klassrummet.