Hälsa

"Vi män kanske tror att vi är odödliga"

Med trettio års erfarenhet som läkare, först femton år på HVC och sedan femton som företagsläkare har Tom Björkell sett hela spektret av patienter. Unga och äldre, kvinnor och män.

I egenskap av läkare är han mån om att framhålla vikten av förebyggande vård, om betydelsen av att gå på hälsogranskning, låta ta blodprov, mäta blodtryck, sockervärden och kolesterol.

Vi träffas för att prata om män och kvinnor som patienter, och när jag tänker mig att Björkell föregår med gott exempel visar det sig att han är som väldigt många män, han söker upp läkare när behovet är akut.

– När jag började på HVC för ungefär trettio år sedan uppmanades vi att låta mäta vårt kolesterol men sedan dess har jag inte gjort det, och jag har inte heller varit på vanlig hälsogranskning. Men jag mäter blodtrycket, säger han.

Fast förklaringen är att han gör det främst för att testa att manicken fungerar.

– Vissa dagar har jag många patienter med högt blodtryck och då jag kan gripas av misstanken att mätaren visar fel så jag testar den. Det är ingen fel på den, säger Björkell och tillägger till sitt försvar:

– Jag kan inte leva mer hälsosamt än jag gör. Men det är klart att det är dumheter att inte granska sin hälsa. Vi män är något av fatalister och vi kanske tror att vi är odödliga. Men det är vi naturligtvis inte.

 

70 procent kvinnor

Björkell är företagsläkare och så kallad yrkesutövare inom Terveystalo som är en av några stora aktörer inom den privata hälsovården. Han uppskattar att omkring 70 procent av hans patienter är kvinnor, men redan på HVC var genusfördelningen ungefär lika snäv.

Björkell ser tydliga skillnader mellan sina manliga och kvinnliga patienter.

– Man kan säga att kvinnor är mer lyhörda för sina kroppsliga funktioner, kvinnor räds inte att diskutera problem med läkare och fattar helt enkelt bättre betydelsen av förebyggande vård. De söker upp hälsovården så fort de känner behov av att reda ut och fråga. Och sedan följer kvinnor mina ordineringar och medicineringar. I fall de gör annorlunda tar de kontakt för att rådgöra, säger Björkell och tillägger att män sällan agerar på samma sätt.

– Kvinnor är på något sätt mer närvarande och närmare livet. Kvinnor tar till exempel hand om anhöriga och det viktiga i vardagen. Män är mer disträa men går samtidigt helt upp i sina projekt, ser framåt och utåt.

 

Män blir bättre på att kommunicera

– Men, understryker Björkell, män blir mer ”kvinnliga” hela tiden, på ett positivt och bra sätt.

– Under mina år som läkare har jag upplevt förändringen. Tröskeln att söka upp läkare har blivit lägre, allt fler män har allt lättare att kommunicera, att öppna upp och män räds inte längre ord. I dag är det ganska vanligt att en man har läst en artikel om något som drabbat honom, och han hänvisar till den för att få igång samtalet med mig. Och det är mycket bra. Det är mer sällan en man numera pratar om och kring utan att komma till skott, säger Björkell.

– Sedan kommer det naturligtvis an på min yrkesskicklighet att ställa de rätta frågorna och komma vidare. Genom att mannen ofta har väntat ganska länge med att besöka läkare har han tydliga krav på resultat och bevis. Han vill inte se hur det utvecklas, han vill ha åtgärder.

Text: Nina Weckström