IT-hjälpmedel vid inlärning

IT-hjälpmedel vid inlärningen

Kom till Datateket för att få stöd att använda dator och pekplatta vid inlärning. Det är avgiftsfritt och du kan få information och handledning kring program som bl.a. stöder läsning, skrivning och matematik.