Ergoterapi

Ergoterapi

Om du har har problem med koncentrationen, finmotoriken eller begränsade sociala färdigheter kan du ha nytta av ergoterapi. Ibland kan man också behöva ergoterapi till följd av en sjukdom eller en olycka som gör att man inte klara sig så bra självständigt.