AKK (Alternativ & Kompletterande Kommunikation)

AKK - Alternativ & Kompletterande Kommunikation

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) stöder människors förmåga att kommunicera genom till exempel tecken som stöd, föremål, bilder, kommunikationspärmar eller elektroniska hjälpmedel.