Enkät avslöjar: Roligast att leka - Folkhälsan
18 juni 2024

Enkät avslöjar: Roligast att leka

En enkät, som besvarades av femåringarna på Folkhälsans daghem i olika regioner, visar att många tycker att det roligaste under dagen är att leka. Vilan, däremot, uppfattas ibland som litet tråkig – ”för jag vill vara vaken hela tiden”.

Läs mer om Folkhälsans daghem här

Folkhälsan har genomfört en kundnöjdhetsenkät bland barn födda 2019, som går på Folkhälsans daghem. Enkäten visar att 87,5 % av barnen trivs bra eller jättebra på daghemmet. Ingen svarade nej på frågan om de har vänner på daghemmet, 89 % svarade ja, 5,5 % oftast och 5,5 % visste inte.

Av enkäten framgick också att barnen upplever att de vuxna pratar med dem och lyssnar på dem. Frågorna om jämlikt bemötande var litet svårare att förstå, trots att personalen förklarade och gav exempel, men 70-80 % av barnen upplevde att alla behandlades jämlikt medan 20 % svarade att de inte visste.

- Det är roligt att höra vad barnen tycker om vår verksamhet, men enkäten är också ett viktigt verktyg för oss. Via enkäter som den här kan vi uppfatta signaler och vid behov förändra verksamheten, så alla kan trivas, säger Lena Wallin-Oinonen, sektorchef för barnverksamheten vid Folkhälsan Välfärd.

Rörelse och aktiv utevistelse

I enkäten frågades också vilken typ av rörelselekar som barnen föredrog. Nästan 90 % av femåringarna tycker om att klättra och 85 % gillar ledda rörelselekar utomhus. Också fri lek, både utomhus och inomhus, och lek med bollar var lockande för fyra femtedelar av barnen. Balanslekar var minst populära av alternativen, men också dem tyckte 68 % om.

Vi behöver karuseller och hästar.

Barnens åsikter om daghemsgården utreddes också. De flesta tyckte den var bra, med flera olika platser att leka på och roliga leksaker. Vissa förbättringsförslag framfördes också, som en högre pulkabacke eller fler gungor. Ett barn tyckte att gården behöver karuseller och hästar, ett annat att mamma, pappa och katten också borde finnas där.

Även vårdnadshavarna är nöjda

Barnens vårdnadshavare har länge fått fylla i en kundnöjdhetsenkät årligen. Även den enkäten – den förra från november 2023 – visar på nöjda kunder. Bland vårdnadshavarna var 96,5 % nöjda eller mycket nöjda med verksamheten på Folkhälsans daghem som helhet. Personalens bemötande av barnen fick gott betyg av 98,2 % av vårdnadshavarna och 96,9 % var nöjda eller mycket nöjda med personalens bemötande av vårdnadshavarna.

För övrigt anser jag...

Till sist fick femåringarna på Folkhälsans daghem frågan om de ännu vill tillägga något. Bland annat följande ville de berätta:

  • Det var många frågor!
  • Jag skulle vilja berätta att jag är fem.  
  • Jag tycker om att äta godis. Och popcorn.
  • När vi går till skogen kan vi ta en kärra där vi kan ha ryggsäckarna.
  • Jag kan hoppa jättehögt.
  • Jag trivs på dagis för här är så mycket barn. Man kan välja vem man leker med och inte alltid leka med samma barn.
  • Att jomppa är roligt.
  • Jag kan nästan simma.

 

Text: Johanna Savander
Foto: Folkhälsan/Mikko Käkelä