Pointens verksamhet upphör - Folkhälsan
07 november 2023

Pointens verksamhet upphör

Folkhälsans dagverksamhet Pointen kommer att upphöra med sin verksamhet vid årsskiftet 2023-2024. Pointen är en dagverksamhet för unga vuxna med funktionsnedsättningar i Brunakärr i Helsingfors.

Folkhälsan Välfärd Ab har beslutat att avsluta dagverksamheten Pointen. Verksamheten har varit småskalig och svår att kombinera med andra aktiviteter som Folkhälsan har i Brunakärr.

Välfärdsområdena ansvarar för servicen för personer med funktionsnedsättning, och de som deltagit i Pointens verksamhet får i framtiden servicen av sitt respektive välfärdsområde.

Alla medarbetare på Pointen kommer att erbjudas arbete på Folkhälsans andra enheter.


Ytterligare information ger vid behov

Kira Exell-Paakki
Chef för boende och socialservice, Folkhälsan Välfärd Ab
tel. 044 788 6266