Folkhälsan Utbildning belönades för sitt kvalitetsarbete - Folkhälsan
17 november 2023

Folkhälsan Utbildning belönades för sitt kvalitetsarbete

Folkhälsan Utbildning har beviljats EFQM-certifikatet (European Foundation for Quality Management) för sitt kvalitetsarbete. Bolaget har även belönats för sin insats för det nordiska kvalitetsarbetet. Folkhälsan har låtit översätta EFQM-modellen till svenska.

På bild: Karoliina Laaksoharju, enhetschef för Folkhälsan Solvalla och Anna Pensar-Kuivamäki, rektor på Folkhälsan Utbildning under prisutdelningen som ordnades 15.11.2023. 

EFQM-modellen är ett verktyg för holistisk ledning, utvärdering och utveckling av en organisation. Syftet med att använda EFQM-modellen är att förbättra organisationens konkurrenskraft och verksamhet.

FHU (Folkhälsan Utbildning) har under hösten gått igenom en extern utvärderingsprocess som nu avslutats. EFQM-utvärderingen har tre olika nivåer och FHU har utvärderats enligt den mest omfattande modellen, Recognised by EFQM som går igenom EFQM-modellen i sin helhet. Bedömargruppen består av 3–8 personer. Utvärderarna använder sig av skriftlig dokumentation och intervjuer för att få en helhetsbild av organisationen. Certifikatet är i kraft i tre år.

Enligt rektor Anna Pensar-Kuivamäki har processen varit mångfacetterad.

– Först har vi samlat dokumentation och "bevis" på vår verksamhet för att möta alla EFQM-modellens sju kriterier. Detta har samlats i en webbportal varpå utvärderingsteamet bestående av fyra personer har granskat det hela och förberett vad de önskar veta mera av och om oss. Sedan har en stor del av vår personal intervjuats av utvärderingsteamet för att de ska få en bild av hur verksamheten ser ut i praktiken och för att bedöma vilka styrkor och utvecklingsområden vi har. Till sist har utvärderarna gett oss en poängbedömning utgående från de sju kriterierna.

Pensar-Kuivamäki gläder sig över certifieringen och Kvalitetsutvecklare-priset som kom till följd av översättningsarbetet.

– Jag gläder mig både för hela Folkhälsans och Folkhälsan Utbildnings del. Vi har ivrigt och konsekvent arbetat för att utveckla vår verksamhet. Vi har kritiskt granskat vår organisation och utmärkelserna vi nu fått sporrar oss att fortsätta det här arbetet.

Certifikatet och priset har beviljats av Suomen Laatuyhdistys ry som är en ideell förening som grundades 1966 och dess affärsbolag Laatukeskus Excellence Finland Oy. Till föreningens medlemmar hör cirka 350 finländska aktörer, inom den privata och offentliga sektorn, allt från stora industriföretag till små expertorganisationer, däribland Samfundet Folkhälsan.