Anna Litonius vald till ny vd för Folkhälsan Välfärd Ab - Folkhälsan

24 maj 2022

Anna Litonius vald till ny vd för Folkhälsan Välfärd Ab

Anna Litonius har valts till ny verkställande direktör för Folkhälsan Välfärd Ab från och med 1.7.2022. Bolagets nuvarande vd Gun Eklund övergår samtidigt till Samfundet Folkhälsan.

Eklund ska fram till sin förestående pensionering jobba med påverkan och utvecklingsarbete inför den förändring som de nya välfärdsområdena innebär för Folkhälsan. 

 - Det blir spännande att få leda Folkhälsan Välfärd i ett skede då verksamhetsomgivningen är i en stark förändringsprocess. Det ger nya möjligheter att utveckla de tjänster och koncept vi har, säger Anna Litonius. 

- Folkhälsan Välfärd står inför stora förändringar när välfärdsområden införs från 1.1.2023. Vi tycker det passar utmärkt med en generationsväxling i bolagets ledning i just det här skedet,säger Siv Sandberg, ordförande för Samfundet Folkhälsan som äger Folkhälsan Välfärd Ab. 

Anna Litonius har jobbat på Folkhälsan sedan år 2017, senast som HR-chef för både Folkhälsan Välfärd och Folkhälsans Förbund.  Före det arbetade hon som verksamhetsledare för Landskapsföreningen Folkhälsan i Nyland. Anna Litonius är utbildad pedagogie magister från Helsingfors universitet. Hon har även studerat vid Åbo Akademi och Uppsala Universitet.  Hon har också varit aktiv inom flera olika organisationer i Svenskfinland, både som anställd och som förtroendevald. Litonius är bosatt i Helsingfors och född år 1981. 

Totalt 16 personer sökte jobbet

- Många seriösa kandidater ansökte till vår glädje om jobbet, som är ett av de viktigaste i det svenska Finland just nu. Anna Litonius valdes bland dem, och jag är övertygad om att hon med sin kompetens, erfarenhet och kunskap om Folkhälsan kommer att vara rätt person för uppgiften, säger Samfundet Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede, som också fungerar som styrelseordförande i Folkhälsan Välfärd. 

Folkhälsan Välfärd ab är med sina cirka 1000 anställda den största enskilda arbetsgivaren inom Folkhälsan-koncernen, som totalt har cirka 1 350 anställda. Bolaget erbjuder social- och hälsovårdstjänster såsom dagvård och eftermiddagsvård för barn, serviceboende för äldre och olika terapitjänster. Folkhälsan Välfärd är liksom de övriga verksamhetsbolagen helägt av Samfundet Folkhälsan. 

 

Närmare uppgifter: 

Anna Litonius tfn 044 541 9042  anna.litonius@folkhalsan.fi 

Georg Henrik Wrede tfn 044 788 6000  georghenrik.wrede@folkhalsan.fi