Fun-fun, när äldre gympar med blivande idrottsledare - Folkhälsan

17 maj 2022

Fun-fun, när äldre gympar med blivande idrottsledare

Uuuupp – och ner. Uuuuupp – och ner. Det går jättebra! Studerande från Folkhälsans Solvalla idrottsinstitut i Esbo drar ett gympapass för seniorer i Folkhälsanhuset i Brunakärr, till glädje och nytta för båda parter.

Folkhälsans verksamhet spänner över många områden, bland andra utbildning, olika serviceformer för äldre och hälsofrämjande verksamhet för alla åldersgrupper. Ett närmare samarbete och synergier mellan Folkhälsans olika enheter är ett av fokusområdena i organisationens nya strategi.

– Det blev en riktig ögonöppnare för mig när vi träffades och diskuterade möjliga gemensamma projekt med Folkhälsans äldreomsorg. Vår vision inom idrottsinstitutnätverket är ”Rörelseglädje för alla”, men jag insåg att vi inte riktigt tillräckligt har fokuserat på seniorer förut, säger Peggy Kusénius, rektor för Solvalla idrottsinstitut.

 

Så föddes idén om att de som studerar för andra året vid linjen för Grundexamen i idrott skulle läsa in sig på hälsopromotion för äldre och planera ett gympapass för seniorer. 

– Vi hade massor av idéer och det finns oändligt med möjligheter, men man får ju börja någonstans. Också de studerande var väldigt positivt inställda – alla har ju en momi eller någon annan äldre person som de har en speciell relation till.

Noggranna förberedelser

De studerande träffade först Johannes Eklund, som drar Träna för dem som bor på Folkhälsan. Han berättade om Träna, hur han har gjort och hur man kan tänka, och gav handgripliga råd. Sedan läste gruppen in sig på hälsofrämjande motion för äldre, diskuterade och planerade passet.

– Vi tänkte mycket också på bemötandet, hur vi ska bemöta den andra personen och bjuda på oss själva. Vi insåg vikten av närvaro i mötet med seniorerna. Alla har sin berättelse som man gärna lyssnar till.

Nytta och glädje för alla

När träningspasset väl gick av stapeln fylls gympasalen i god tid. Många var nyfikna på de unga ledarna. De studerande hade delat upp övningarna, så de steg upp framför gymnasterna i tur och ordning, presenterade sig och drog övningen. Deltagarna gympade koncentrerat och målmedvetet.

 

Efter passet var det dags för feedback. Både de studerande och gympadeltagarna var nöjda med upplevelsen, det enda som kanske kräver litet finjustering är takten – repetitionerna gick litet för fort för deltagarna. Alla hade haft roligt, flera stannade kvar och pratade efter passet, och stämningen var god.

Det här var första gången samarbetet genomfördes i denna form, men det blir knappast den sista.

– Det här var ännu bättre än win-win – det var fun-fun, sammanfattar Peggy Kusénius.

 

Text och foto: Johanna Savander