Jukka Kallijärvi utsedd till gruppledare vid Folkhälsans forskningcentrum - Folkhälsan

07 januari 2022

Jukka Kallijärvi utsedd till gruppledare vid Folkhälsans forskningcentrum

Docent Jukka Kallijärvi tar över ledningen av vår forskningsgrupp som studerar GRACILE syndrom och andra neonatala mitokondriesjukdomar. Forskningsgruppen undersöker främst sjukdomsmekanismer för mitokondriesjukdomar som börjar under barndomen med målet att hjälpa till att utveckla nya effektiva behandlingar för patienterna.

Docent Jukka Kallijärvi, PhD, slutförde sina kandidat- och magisterstudier vid Uleåborgs universitet och Helsingfors universitet. Han skrev sin doktorsavhandling inom området medicinsk genetik vid Folkhälsans forskningscentrum (FHRC) och Institutionen för medicinsk genetik vid Helsingfors universitet. Efter några postdoktorala tjänster vid Institutet för bioteknologi där han studerade insulinsignalering och bananflugans utvecklingsneurobiologi, kom Dr. Kallijärvi till prof. Vineta Fellmans grupp vid FHRC och vid Lunds universitet, Sverige, 2012 för att arbeta med neonatala mitokondriesjukdomar.

Dr. Kallijärvi börjar nu sitt arbete som gruppledare vid FHRC i januari 2022. Han har också kopplingar till stamcells- och metabolismforskningsprogrammet på Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

– Jag är glad över att få fortsätta vår spännande och produktiva translationella forskning. FHRC har en imponerande forskningshistoria om sällsynta sjukdomar och jag är stolt över att vara en del av den helheten som ny gruppledare, säger Kallijärvi.

Jag älskar nästan allt med mitt arbete, men den dagliga interaktionen och brainstormingen och problemlösningen med mina doktorander och postdoktorer är absolut det bästa.

Kallijärvigruppens huvudsakliga intresse är att använda metoder för molekylär genetik, biokemi, fysiologi och histologi med målet att förstå sjukdomsuppkomsten i mitokondriekomplex-III-brister, som är en grupp ärftliga metabola sjukdomar som observeras främst hos nyfödda barn. Innan han tog över gruppledarskapet vid årsskiftet samarbetade Kallijärvi och prof. Fellman kring gruppledarskapet i flera år.

– Jag älskar nästan allt med mitt arbete, men den dagliga interaktionen och brainstormingen och problemlösningen med mina doktorander och postdoktorer är absolut det bästa, säger Kallijärvi.

Historiskt sett har fokus för forskningen varit GRACILE syndromet, en del av det så kallade finska sjukdomsarvet. Sjukdomen orsakas av en specifik mutation i den mitokondriella sammansättningsfaktorn BCS1L, men andra BCS1L-mutationer är den vanligaste orsaken till brister i andningskomplex-III-sjukdomar även utanför Finland. Forskargruppen använder mus-, cellodlings- och bananflugsmodeller för att studera sjukdomsmekanismerna och testa potentiella terapiformer. Dessutom arbetar gruppen med en annan pediatrisk mitokondriesjukdom, LCHAD-brist, där oxidationen av fettsyror inte fungerar som den ska. Gruppen har också intresse för mitokondriernas roll i normal energimetabolism, vävnadstillväxt och åldrande.

– Vi har ett nytt spännande forskningsfynd som vi som bäst skriver om, och flera andra spännande projekt på gång, så följ med på resan, avslutar Kallijärvi.

Läs mer om hur mitokondrie andningskomplex-III fungerar här, och om gruppens forskning här.