Ikiliikkuja-kampanjen för äldre fortsätter - Folkhälsan

18 augusti 2022

Ikiliikkuja-kampanjen för äldre fortsätter

Ikiliikkuja - mera kraft i åren kampanjen som fortsätter 22 - 28.8 är kryddad med både humor och fakta om hur man kan få in mera rörelse i vardagen. Den upplyser om små vardagsbeslut som kan tas för att påverka eget välbefinnande. Det är aldrig för sent att börja röra på sig men det är alltid för tidigt att sluta!

Fallolyckor och -skador går effektivt att förebygga med regelbunden träning av balans och muskelstyrka. Med hjälp av tillräcklig motion kan man också förebygga flera sjukdomar och påskynda återhämtningen av dem. All form av vardagsrörelse och motion samt uppmuntran till det är viktig.

Om man upplever att det finns hinder att komma igång med en ny aktivitet, lönar det sig att se över hurdan rörelse man enkelt får in i vardagliga sysslor. Benmusklerna går att stärka genom att stiga upp från soffan och stolen flera gånger om dagen och balansen kan man träna genom att stå på ett ben eller ta några danssteg till en bra låt, till exempel medan man väntar på att kaffet blir färdigt. I trädgårdsarbete kombineras både frisk luft och rörelse och småningom kan uthålligheten utökas genom promenader runt kvarteren. Redan ett litet beslut som upprepas varje dag kan ha stor betydelse för funktionsförmågan.

För den som vill röra på sig tillsammans med andra och delta i en ledd verksamhet, erbjuder Folkhälsan flera anpassade motionsverksamheter med fokus på rörelseglädje, balans, styrka och rörlighet för äldre i Nyland, Åboland, Österbotten och Åland. Läs mera här. 

För mera inspiration och tips till balans-och styrketräning hemma, klicka här.

Kicka här för tips om rörelseglädje utomhus.