Ukrainare studerar svenska på Norrvalla - Folkhälsan

21 april 2022

Ukrainare studerar svenska på Norrvalla

En grupp på ca 20 ukrainska flyktingar studerar svenska på Norrvalla i Vörå. Det är nu femte veckan med den här gruppen och nya studeranden har droppat in allt efter.

Läs mera om Språkarenan

– I huvudsak är det kvinnor och barn som kommit och det är kvinnorna och till viss del lite äldre barn som börjat studera hos oss, berättar Anna Pensar-Kuivamäki, enhetschef och rektor vid Folkhälsans Norrvallaenhet.

De yngre barnen är också med eftersom det inte ännu ordnats någon skola för dem. I vissa fall har äldre släktingar eller bekanta tagit hand om barnen medan mammorna studerar. I Österbotten finns det från tidigare en hel del människor med rötterna i Ukraina.

– Många som kommer och kommit har släktingar, vänner eller bekanta som bor här och genom vilka de hittat en trygg fristad. Våra nuvarande studerande bor inte här, utan de bor på andra ställen.

Bilden: Utbildningschef Sara Riska längst till vänster på bilden med ukrainska ungdomar och en av mammorna. Foto: Andreas Närvä.

Ett tryggt ställe att landa på

Ukrainarna som kommer till Finland har rätt att vistas som turist i 90 dagar och behöver inte registrera sig omedelbart. De som söker om tillfälligt skydd eller asyl registrerar sig först vid polisen och därefter tar mottagningscentralerna över.

– Det har ordnats hjälpsändningar från Österbotten till Ukraina. På Norrvalla har vi ställt upp med att ge de nödställda ett ställe att landa på då de först kommit till Finland. Tak över huvudet, mat och trygghet, säger Pensar-Kuivamäki.

Motiverade och ambitiösa

Språkakademin på Norrvalla har funnits i tio år och det är många nyanlända som övat sina språkfärdigheter här. Ansvarig för Språkakademin är utbildningschef Sara Riska.

– Våra ukrainare har en mycket hög motivation och ambition för att snabbt lära sig mera svenska. Tack vare studievana och en hög inlärningsförmåga har de gjort enorma framsteg på en väldigt kort tid, berättar Sara Riska.

De lärare som undervisar på Språkakademin är Josefine Asplund, Päivi Siljamäki, Lotta Vestlin och Camilla Staffans.

– Utöver språkstuderande från Ukraina har vi också andra språkstuderande som studerar inom språkakademin hos oss, säger Anna Pensar-Kuivamäki.

Sara Riska har talat med tre av mammorna och med deras tonåriga barn om sin bakgrund:

Tania, 36 år, kommer från Korostyshiv i centrala Ukraina. Tania är agronom och arbetade i ett stort laboratorium i Korosyshiv. Hennes dotter Anna är 12 år och har gått på sjätte klassen i lågstadiet i hemstaden. Annas lillasyster är sju år. Pappa jobbar i Finland inom jordbruket. Till Finland kom familjen med buss i mitten av mars.

Olesia, 42 år, kommer från Kharkiv i östra Ukraina. Hon är ekonom och arbetade i ledande ställning med utländsk valuta (foreign exchange). Hennes son Dimitri är 14 år, gick på nionde klassen i högstadiet. Han är tävlingssimmare på hög nivå. Familjen har ingen kontakt med pappa som bor i Ryssland. Familjen kom med buss till Finland den 12 mars.

Iryna, 40 år, var bosatt i Bila Tserkva som är nära Kiev. Hon har utbildning som både ingenjör och läkare. Hon arbetade som läkare i ett laboratorium. Dottern Daria är 13 år och gick på åttonde klassen i högstadiet. Hennes lillasyster är 2 år och sköts under dagarna av morföräldrarna som också finns i Finland. Pappa arbetar inom jordbruket i Nykarleby. Familjen kom till Finland med egen bil i mitten av mars.

Männen strider i kriget

Alla har många släktingar kvar i Ukraina. Farbröderna och de manliga släktingarna strider i kriget. En del vet de om att är i trygghet och vid liv. En del har de inte haft eller fått kontakt med anhöriga sedan kriget började.

Hur är det att studera svenska?

Ukrainarna tycker att kursen i svenska är bra och Norrvalla upplevs som positivt och de har fått fina minnen på kort tid.

”Lärarna har varit hjärtliga och hjälpsamma. Vi har haft många glada skratt med Josefine och Päivi”, säger ukrainarna.

– När jag frågade vad de lärt sig på svenska de två senaste veckorna så listade de upp: alfabet, siffror, klockan, kläder, färger, familj och släkt & möbler, med mera, berättar Sara Riska.

De gör sina hemläxor varje dag och studerar självständigt på Duolingo och andra appar.

Hur ser ukrainarna på framtiden?

I dagsläget vill de studera mera svenska för att sedan hitta ett jobb och stanna i Finland.

– Flera av familjerna har ingenting kvar i Ukraina att återgå till. De vet inte om deras hus och hem står kvar eller är förstörda. Tiden visar hur länge kriget fortsätter men i dagsläget vill gruppen fokusera sig på sina studier på Norrvalla och livet i Finland, säger Riska.

I slutet av sitt samtal med Sara Riska ville gruppen uttrycka sin tacksamhet över finländarnas vänlighet och artighet, och all hjälp som de fått sedan de kom till Finland. De är evigt tacksamma!

Läs mera om Språkarenan.
Läs mera om Yrkesarenan.

Språkakademin

Språkakademin är samlingsnamnet för all verksamhet inom språk och integration på Norrvalla. Språkarenan är utbildningslinjens namn för svenska för nybörjare och Yrkesarenan kallar vi utbildningslinjen för längre hunna. Inom Språkakademin finns också Jobbakademin som är sysselsättningsfrämjande och också andra varierande projekt inom integration.


Text: Tomas von Martens.
Foto: Andreas Närvä.