Folkhälsans 2021: Jubileum under pandemi och osäkra tider – liksom god vardag och nya prioriteringar - Folkhälsan

07 april 2022

Folkhälsans 2021: Jubileum under pandemi och osäkra tider – liksom god vardag och nya prioriteringar

I dag ger vi ut Folkhälsans årsberättelse 2021, som presenterar glimtar ur vår verksamhet under fjolåret.

Läs årsberättelsen här

Folkhälsans jubileumsår 2021 blev annorlunda än tänkt – och när arbetet med att sammanfatta Folkhälsans 2021 inleddes, i början av februari 2022, såg världen, speciellt för oss i Europa, väldigt annorlunda ut än den gör i dag.

– Mycket blev helt annorlunda under 2021 än vad vi tänkte oss då året planerades, men ännu mer osäker ter sig framtiden i skrivande stund. Vilka av de verksamheter vi genomförde år 2021 kommer senare att uppfattas som de viktiga? Här kan bara ett litet urval av allt det som Folkhälsan gör under ett år tas upp, kommer den här ögonblicksbilden att kännas som en som var relevant och rättvis då man senare granskar utvecklingen? frågar Samfundet Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede i sin tillbakablick.

Under året firade vi bland annat Folkhälsans 100 år tillsammans virtuellt, uppmuntrade till vaccinering mot covid-19 i stor mediekampanj, fortsatte forska i sällsynta sjukdomar och mycket annat, stödde närståendevårdare och arbetade systematiskt för att motverka mobbning, inspirerade till naturupplevelser, tog hand om personer i alla åldrar, ordnade kurser och utbildningar för flera tusen personer, underhöll och skötte om fastigheter – och mycket annat.

Du kan läsa Folkhälsans årsberättelse – verksamheten 2021, genom att klicka här.

För den som önskar mer detaljerad information kommer vår verksamhetsberättelse och vårt bokslut att publiceras på sidan Om Folkhälsan då de är klara.