Prakticum har en viktig roll för Folkhälsan och kommunerna - Folkhälsan

30 september 2021

Prakticum har en viktig roll för Folkhälsan och kommunerna

Yrkesinstitutet Prakticum har fått en ny styrelse, nu med representation från nya ägarkommuner. Prakticums roll för såväl Folkhälsan som kommunerna är viktig, bland annat som utbildare av närvårdare.

vårdare håller person i handen

Yrkesinstitutet Prakticums ordinarie bolagsstämma (Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab) har valt ny styrelse. De tre nya ägarkommunerna fick nu representation i enlighet med det fusionsavtal som tidigare gjorts då Prakticum och Inveon gick ihop.

De nya ägarkommunerna är Borgå, Lovisa och Lappträsk. Samtidigt utökades också styrelsens storlek till tio personer, vilket innebär att Folkhälsan som den största ägaren i Prakticum fick ytterligare ett mandat i styrelsen.

– Vi är väldigt glada över att också administrativt få samgången mellan Prakticum och Inveon slutförd med valet av ny styrelse, säger Prakticums styrelseordförande och Samfundet Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede.

Prakticum har en viktig roll för både Folkhälsan och kommunerna som det svenska yrkesinstitutet i huvudstadsregionen – för Folkhälsan speciellt som utbildare av närvårdare, som det finns ett stort behov av nu. Prakticum är arvtagare till den historiskt betydelsefulla utbildningsinsats som Folkhälsans barnavårdsinstitut stod för.

Ungdomsverkstaden SVEPS som betjänar huvudstadsregionens ungdomar hör också till Prakticum. Såväl yrkesutbildningen vid Prakticum som SVEPS verksamhet utgör betydelsefulla delar av den svenskspråkiga utbildningsstrukturen i huvudstadsregionen.

– Prakticum erbjuder en bra väg in i yrkeslivet och till fortsatta studier för dem som inte vill slussas in i gymnasierna. Folkhälsan slår gärna ett slag för valfrihet och vi är glada över att vara med och kunna erbjuda ungdomar ett alternativ till gymnasiet, säger Wrede.

Samfundet Folkhälsan äger 45 procent av aktierna i Prakticum, av de nio ägarkommunerna är Helsingfors stad den största ägaren med 12,8 procent.

De nya styrelsemedlemmarna som valdes är:

  • Från Folkhälsan Georg Henrik Wrede, Gun Eklund, Tomas Järvinen och Jan Selén.
  • Andra som nu har representation i styrelsen är Sydkustens landskapsförbund rf – Christel Björkstrand, Helsingfors stad – Nora Grotenfelt, Esbo stad – Christer Holmlund, Kyrkslätts kommun – Linda Basilier, Borgå stad – Mikaela Nylander, samt Lovisa stad – Otto Andersson.
  • Som styrelsens ordförande fungerar även framöver Samfundet Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede.