Den nordiska folkhälsokonferensen ordnas 2022 på Island - Folkhälsan

29 september 2021

Den nordiska folkhälsokonferensen ordnas 2022 på Island

Konferensen arrangeras i Reykjavik 28–30 juni 2022 i samarbete mellan de fem nordiska länderna. Folkhälsan och Institutet för hälsa och välfärd (THL) representerar Finland i programkommittén.

Deltagare kan redan nu anmäla sig till konferensen. Abstrakt kan lämnas in från 15 oktober till 15 december. Beslutsfattare, social- och hälsovårdspersonal, experter samt forskare bjuds in att delta. Konferensen var ursprungligen planerad till juni 2020, men sköts upp till 2022 på grund av coronapandemin.

Framtidstema

Huvudtemat för konferensen är hälsa och välfärd – på väg mot framtiden (Health and wellbeing – heading for the future). Temat behandlas i tre kategorier:

  • Avgörande faktorer för hälsa och välfärd, inklusive miljömässiga, sociala och kommersiella faktorer. I temat ingår också handlingsplanen Agenda 2030 för hållbar utveckling.
  • Folkhälsopolitik, inklusive tänkesättet hälsa inom alla inriktningar (Health in All Policies), inriktningar och praktiskt samarbete, samt lokalt hälsofrämjande och förebyggande av sjukdomar.
  • Datadrivet folkhälsoarbete och informerat beslutsfattande: vilken roll har uppföljningen och konsekvensbedömningen av hälsa och välfärd vid beslutsfattande?

Den tionde europeiska konferensen om positiv psykologi (ECPP) ordnas parallellt med folkhälsokonferensen.

För konferensens praktiska arrangemang ansvarar det isländska Hälsodirektoratet. Konferensens språk är engelska. Den nordiska folkhälsokonferensen har arrangerats vart tredje år sedan 1987.

Klicka här för att läsa mer om konferensen (på engelska) och anmälan.