”Bäst av allt är att spela fotboll” - Folkhälsan

17 september 2021

”Bäst av allt är att spela fotboll”

Hälsofrämjande verksamhet är en av hörnstenarna i pedagogiken på Folkhälsans eftis. Motion och rörelse är en del av en hälsofrämjande livsstil, och det är viktigt att barn ges möjlighet att prova på många olika sätt att röra på sig. I september har alla Folkhälsans eftis fått Stadiums aktivitetsväska, full med redskap som inspirerar till aktiv utelek. Barnen på Folkhälsans eftis i Bemböle satte genast igång med leken.

Få inspiration till utelekar

Många av våra livslånga vanor och vår inställning till saker och ting har sin grund redan i barndomen.

– Eftis har en viktig roll i att visa och uppmuntra barnen till hälsofrämjande vanor och aktiviteter, säger Lena Wallin-Oinonen, chef för småbarnspedagogik på Folkhälsan.

 

– Vi tycker det är viktigt att barn får prova på många olika sätt att röra på sig, så de hittar just sin grej, det som de gör med glädje och iver. Därför är vi mycket glada över att i samarbete med Stadium kunna ge vart och ett av Folkhälsans eftis aktivitetsväskor med innehåll som uppmuntrar till lek och rörelse, fortsätter Wallin-Oinonen.

Bollar, hopprep och andra redskap för rörelseglädje

Barnen på Folkhälsans eftis i Bemböle börjar ivrigt undersöka väskans innehåll, när de får lov att sätta igång. De packar upp hopprep, tygremsor i olika färger och olika slags bollar, som de genast börjar fylla med luft.

 

Och så är leken igång.

– Jag tycker bäst om att spela fotboll, säger ett barn.

– Jag tycker bäst om när vi leker tillsammans, lekar som Katt och råtta eller Kyrkråtta, säger ett annat.

– Jag tycker om när vi får leka egna lekar, säger ett tredje.

Vid Folkhälsans eftis i Bemböle satsar man mycket på aktiva lekar och försöker inspirera alla barn att hitta rörelseglädjen. De vuxna är med i spelen och leken, deltar, inspirerar och uppmuntrar. Och det märks: barnen är vana att leka tillsammans och att röra på sig.

 

– Får man nu gå och spela fotboll?, frågar en pojke när han artigt har svarat på frågorna. Vid det jakande svaret rusar han iväg och ropar ”Tack!” över axeln.

 

Aktivitetsväskan delas ut i samarbete med Stadium, som ett pilotprojekt i Finland.

 

Text: Johanna Savander
Foto: Mikko Käkelä