Camilla Westerlund i pension: ”Jag kände mig hemma från första stund” - Folkhälsan

14 maj 2021

Camilla Westerlund i pension: ”Jag kände mig hemma från första stund”

I över trettio år har Camilla Westerlund lotsat kommunikationen vid en av Svenskfinlands mest välkända organisationer. Det viktiga samhällsuppdraget, de mångsidiga utmaningarna och kollegorna har fått henne att trivas genom åren.

Många känner till att Folkhälsan erbjuder såväl stora som små service av olika slag, men att organisationen även är en mångsidig arbetsplats är kanske inte lika välkänt. En av dem som vet precis hur mycket spännande arbetsuppgifter organisationen har att bjuda på är Camilla Westerlund, som inledde sin karriär på Folkhälsan år 1988, då som informatör.

– Folkhälsan gjorde radio på den tiden och jag fick genast göra radioprogram där jag intervjuade en mängd experter. Också tidningen Folkhälsan blev en viktig del av mitt arbete. Under en tid fick jag också prova på att vara utbildare i hälsofrågor vid vårt interaktiva infocentrum på Topeliusgatan.

– Något år efter att jag börjat agerade jag även konferencier för Finlands Lucia på Finlandiahuset. Det här jobbet har verkligen inneburit att man fått kasta sig in i allt möjligt!

Innan tiden på Folkhälsan hade Westerlund arbetat som nyhetsredaktör i tio år, både på Yle och på HBL.

– Jag har alltid varit intresserad av social- och hälsovårdsfrågor och kände mig hemma från första stund på Folkhälsan. Temat har alltid känts jättebra, det viktiga samhällsuppdraget är nog en av orsakerna till att många trivs länge här.

1999 blev Westerlund befordrad till informationschef och har sedan dess lett organisationens kommunikationsteam, som växt sig större med åren. 2018 utnämndes Westerlund till kommunikationsdirektör, och blev således även medlem i Samfundets ledningsgrupp.

Utmaningar och höjdpunkter

En starkt bidragande orsak till att Westerlund trivts så väl är att det är hänt mycket nytt och att arbetet varit mångsidigt.

– Sociala medier och hur vi ska arbeta där är en av de största förändringarna i arbetet. Och under coronan har till exempel många virtuella kamratstödsgrupper startats.

Också tidigare har man mött utmaningar, men Westerlund lyfter fram att Folkhälsan alltid varit en organisation där man är van vid att ta tag i saker med raska steg. Ibland har organisationen varit före sin tid, som då Folkhälsan i slutet av 90-talet fick ansvaret för Mjölbolsta friskvårdsdistrikt, en stor social- och hälsovårdssatsning i Västnyland.

– Folkhälsan var tio år före sin tid och många var lite misstänksamma mot det. För kommunikationsavdelningen gällde det att ordna fram mycket pressinformation och dessutom hade vi ständig kontakt med THL (tidigare Stakes och Folkhälsoinstitutet), som gjorde vetenskapliga uppföljningar kring uppdraget.

Under en karriär på över trettio år finns många höjdpunkter, och några av dem är de gånger nya Folkhälsanhus öppnats.

– Folkhälsan har byggt många hus genom åren, i dag finns de i nästan hela Svenskfinland. Det var spännande projekt att vara med i och jag deltog i alla öppningstillfällen. Det är också det som varit bland det finaste i jobbet: att ha fått träffa så många människor inom hela organisationen.

 

Stora förväntningar

Folkhälsan har under Westerlunds tid utvecklats och vuxit i rask takt. Förväntningarna på organisationen har alltid varit stora, vilket särskilt märktes på den imagekartläggningen som gjordes 2019.

– Folkhälsan upplevs som en pålitlig, människovänlig och professionell organisation, av såväl svensk- som finskspråkiga. Det är viktigt att hålla imagen i skick och att leva upp till förväntningarna.

Då Camilla Westerlund tar steget till pensionens glada dagar är det Jessica Ålgars som tar över som Folkhälsans kommunikationsdirektör. Westerlund är övertygad om att framtiden ser ljus ut, både för Folkhälsans men även för sin egen del.

– Själv ser jag framemot att umgås med familj och vänner. Dessutom ska jag ägna mig åt att studera, troligen sociologi eller socialpsykologi. Och Folkhälsan kommer att ha en fin framtid, där organisationen tar itu där det behövs. Det känns bra att ge över åt Jessica som mångsidigt jobbat med kommunikation i flera år – det är bra med nya krafter.

Text: Annika Sjöblom

Foto: Jonas Jernström