Förhållandet mellan kroppsfettfördelning och icke-alkoholorsakad leversjukdom hos vuxna med typ 1-diabetes - Folkhälsan

29 juni 2021

Förhållandet mellan kroppsfettfördelning och icke-alkoholorsakad leversjukdom hos vuxna med typ 1-diabetes

Fetma, som är associerat med icke-alkoholorsakad fettlever, har ökat bland personer med typ 1-diabetes. En studie vid Folkhälsans forskningscentrum undersökte sambandet mellan kroppsfettfördelning och icke-alkoholorsakad fettlever bland personer med typ 1-diabetes.

Icke-alkoholorsakad fettleversjukdom är då fett samlas i levern utan att det är relaterat till alkoholkonsuption. Alkoholkonsumtion är annars en väldigt typsik orsak till fettlever. Icke-alkoholorsakad fettleversjukdom brukar ofta förekomma tillsammans med insulinresistens och ifall tillståndet lämnas obehandlat kan det utväklas till leverinflammation och i värsta fall levercancer. Under de senaste åren har fetma ökat bland individer med typ 1-diabetes och således även förekomsten av Icke-alkoholorsakad fettleversjukdom.

En studie vid Folkhälsans forskningscentrum undersökte sambandet mellan fettfördelningen runtom kroppen och icke-alkoholorsakad fettlever. Studien inkluderade 121 vuxna med typ 1-diabetes från den finska diabetiska njursjukdomsstudien (FinnDiane). Bland populationen fastställdes icke-alkoholorsakad fettlever via magnetisk resonanstomografi (MRI). Kroppssammansättningen bedömdes genom röntgenabsorptiometri (DXA). De statistiska sambanden mellan kroppsfettfördelning, midje-längdmåtts-förhållande (WHtR), kroppsmasseindex (BMI) och icke-alkoholorsakad fettlever undersöktes med hjälp av logistisk regressionsanalys.

Studiens huvudsakliga resultat är att visceral fettvävnad, eller bukfett som finns runt de inre organen, är associerat med icke-alkoholorsakad fettlever hos vuxna med typ 1-diabetes. Total kroppsfettsandel och fett i extremiteterna var ändå inte associerat med icke-alkoholorsakad fettlever hos vuxna med typ 1-diabetes. Dessutom visade sig midje-längdmåtts-förhållandet vara en pålitligare markör för visceral fetma än kroppsmasseindexet och hade ett tydligare samband med icke-alkoholrelaterad fettlever än kroppsmasseindexet. Studiens resutat pekar på att midje-längdmåttsförhållandet kunde användas som ett enkelt och tillgängligt screeningverktyg för icke-alkoholrelaterad fettlever inom klinisk diagnostik.

 

Läs mer om studien här:
Parente E. B., Dahlström E. H., Harjutsalo V., Inkeri J., Mutter S., Forsblom C., Sandholm N., Gordin D. and Groop P-H., on behaf of the FinnDiane Study Group. (2021). The Relationship Between Body Fat Distribution and Nonalcoholoc Fatty Liver in Adults with Type 1 Diabetes. Diabetes Care 2021;44:1-8. https://doi.org/10.2337/dc20-3175

 

Simon Granroth, Vetenskapskommunikatör