Folkhälsan överlåter läkarcentralen Hälsotorget i Karis till Wellmedic - Folkhälsan

28 juni 2021

Folkhälsan överlåter läkarcentralen Hälsotorget i Karis till Wellmedic

Läkarcentralen Hälsotorget i Karis drivs framöver av företaget Wellmedic, som enligt planerna övertar verksamheten av Folkhälsan 1.9 2021.

Hälsotorget är den enda läkarcentral som Folkhälsan driver och äger. Hälsotorget erbjuder allmänläkar- och specialistläkartjänster, sjukskötarmottagning, laboratorietjänster och fysioterapi samt företagshälsovård.

– Vi är nöjda över att kunna överlåta Hälsotorget till Wellmedic.  På det här sättet garanterar vi att verksamheten kan fortsätta och utvecklas, säger Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede.

– Att driva en enskild läkarstation passade inte in i Folkhälsans nya Strategi 2025. I den utstakas tre riktningar för vår kärnverksamhet; psykisk hälsa för barn, unga och familjer, en hälsofrämjande och hållbar livsstil samt livskvalitet för en åldrande befolkning, tillägger Wrede.

När läkarstationen överlåts till Wellmedic ges personalen och verksamheten bättre möjligheter för framtiden, exempelvis vad gäller nya digitala vårdformer, påpekar Gun Eklund, vd för Folkhälsan Välfärd Ab som har drivit Hälsotorget.

Gun Eklund är stolt över den fina verksamhet som bedrivs på Hälsotorget, och ger en eloge till personalen för det.

Folkhälsans och Wellmedics värderingar som gäller människonära, tvåspråkig betjäning förenar. Båda parterna är övertygade om att verksamheten kommer att fortsätta lika bra som hittills, på båda språken.

– Vi är tacksamma över denna möjlighet och ser fram emot att få fortsätta verksamheten i Folkhälsans goda anda och enligt samma värderingar. Tillsammans med Hälsotorget kan vi komplettera och förstärka vårt företags identitet som en tvåspråkig, innovativ vårdaktör med människan i fokus, säger Marta Backlund, vd för Wellmedic.

Ett tiotal anställda och 16 yrkesutövare står för servicen vid Hälsotorget. Omsättningen är cirka en miljon euro årligen.

Wellmedic är ett inhemskt företag som drivs av österbottniska krafter. Visionen är en nytänkande arbetsgemenskap och en strävan att förändra framtidens vårdkonsumtion. Wellmedic utvecklar aktivt digitala lösningar och kundvänliga vårdmöten.

Tilläggsuppgifter:

Gun Eklund, verkställande direktör, Folkhälsan Välfärd Ab, tel. 050 541 7731, gun.eklund@folkhalsan.fi

Marta Backlund, verkställande direktör, Wellmedic, tel. 044 079 0215, marta.backlund@wellmedic.fi

Anna-Lena Nyberg, enhetschef, Hälsotorget, tel. 044 788 3780, anna-lena.nyberg@folkhalsan.fi