Den svenska småbarnspedagogiken i Lundo övergår i kommunens regi - Folkhälsan

12 januari 2021

Den svenska småbarnspedagogiken i Lundo övergår i kommunens regi

Folkhälsans daghem Solstrålen avslutar sin daghemsverksamhet i Lundo 1.7 2021. Efterfrågan på svenska daghemsplatser i regionen har under flera års tid varit för liten för att verksamheten ska kunna upprätthållas.

Läs om Folkhälsans daghem i Åboland här

Småbarnspedagogiken fortsätter på Solstrålen till 24.6 2021. Efter det fortsätter den svenskspråkiga småbarnspedagogiken i Lundo i kommunens regi. Folkhälsan har fortsättningsvis 200 svenskspråkiga daghemsplatser i Åbo, St. Karins och Pargas. Lundofamiljer kan ansöka om plats till vissa av dem i enlighet med kommunens anvisningar.  

Ytterligare information ger Anne-Maj Paldanius-Rehn, chef för barn- och familjeverksamhet, e-postadress anne-maj.paldanius-rehn@folkhalsan.fi, tfn 050 341 5216.