Folkhälsans personalpool erbjuder ett flexibelt och meningsfullt jobb under studietiden - eller efter pensioneringen - Folkhälsan

30 augusti 2021

Folkhälsans personalpool erbjuder ett flexibelt och meningsfullt jobb under studietiden - eller efter pensioneringen

Som inhoppare på Folkhälsans personalpool ingår du i en varm arbetsgemenskap, samtidigt som du själv kan välja hur ofta du jobbar.

Jobba på Folkhälsan

– Många uppskattar att jobbet via oss är väldigt flexibelt. Du kan själv välja om du vill jobba med barn, äldre eller med personer med funktionsvariationer. Och samtidigt välja när och hur mycket du jobbar! 

Lena Olin och Mikaela Smee jobbar som personalkoordinatorer på Folkhälsans personalpool. Det är de som tar emot och vägleder personerna som anmäler sig till poolen. 

– Det finns en ständigt behov av vikarier till dagisar, eftisar och äldreomsorgen. Jag och min kollega Mikaela är de som kopplar ihop rätt person med rätt uppdrag, berättar Lena Olin.

– Eftersom det bara är vi två som jobbar här brukar vi lära känna personerna rätt bra. Och det är viktigt för matchningen!

Störst är behovet i Nyland, men Folkhälsan har verksamhet runt omkring i hela Svenskfinland.

–  Många ser det här som en utmärkt möjlighet att extraknäcka vid sidan av studierna. Speciellt kvällsarbete går ju bra att kombinera med studier. Men visst har vi också glada pensionärer som ser det som en möjlighet att extraknäcka när behovet finns!

Behöver inte binda sig

Till personalpoolen behövs människor på väldigt bred skala. De flesta är studerande inom social- och hälsovårdsbranschen: socionomer, sjukskötare, närvårdare, barnskötare.

– Du behöver inte binda dig till ett visst antal skift, utan vi diskuterar fram en lösning som passar just dig. Vi berättar för de intresserade vad Folkhälsan har att erbjuda just nu och så får man hoppa på det som känns intressant och meningsfullt!

Kriterierna för anmälan är att personen ska ha fyllt 18 år. Den som väljs till arbete med minderåriga barn ska visa ett utdrag ur straffregistret, och av dem som är intresserade av boende- och servicesektorn avkrävs ett vaccinationsskydd.

 Helst ser vi ju att man har pågående studier inom branschen, men det är heller inget absolut måste. Vi kollar lämplighet, erfarenhet och eventuella studiepoäng. 

– Om du inte har studier på gång är alltid läroavtal ett alternativ. Den möjligheten erbjuder vi på Folkhälsan också. 

En trygg arbetsplats 

Som vikarie får du ett brett nätverk och arbetserfarenhet av vård och omsorg inom olika sektorer. Störst är behovet just nu i huvudstadsregionen. 

– Vi ser att språket på Folkhälsan många gånger lockar anställda hitåt. Vissa ser det som en möjlighet att lära sig starkare svenska, medan det också finns sådana som kommer hit för att man får jobba huvudsakligen på svenska. Men vi vill betona: Man behöver inte ha en perfekt svenska för att jobba här. Huvudsaken är att man vill lära sig!

Olin understryker att Folkhälsan erbjuder en meningsfull arbetsgemenskap.

– Med vår långa historia är vi en väldigt trygg arbetsplats. Vi är stolta över det jobb vi gör och vi litar på människorna vi arbetar för. Det är helt enkelt lätt att trivas på jobbet!

Intresserad av inhopp på Folkhälsan?
Anmäl dig till personalpoolen!


På frågor om personalpoolen svarar Lena Olin och Mikaela Smee på personalpool@folkhalsan.fi. Anmäl ditt intresse genom att fylla i ansökan om inhopparjobb på dagis och eftis eller inom äldreomsorgen och service för barn och unga med funktionsvariationer så kontaktar vi dig!