”Visa omtanke och intresse för ditt barn” - Folkhälsan

22 september 2020

”Visa omtanke och intresse för ditt barn”

Folkhälsan på Åland har för andra året i rad genomfört en drogvaneundersökning bland åländska elever. Resultaten ger delvis upphov till oro, men en del saker är också riktigt bra.

Eleonore Hedman (t.v.) och Erica Öström (t.h.)

Elever i de åländska högstadieskolorna samt i gymnasieskolornas årskurs 1 och 2 besvarade tidigare under hösten en undersökning om alkohol, tobak och narkotika. Cirka 1 450 elever deltog, och resultaten redovisas nu på föräldramöten på många håll på Åland. Det är andra året som drogvaneundersökningen genomförs i de åländska gymnasieskolorna, nytt för i år är att även högstadieskolorna deltog.

– Resultaten visar att många elever i de åländska högstadieskolorna har haft sin tobaksdebut, men få använder tobak dagligen. Oroande är att våra högstadieelever dricker mer och intensivare än eleverna i de svenska referenskommunerna, säger Eleonore Hedman, projektledare för ANDTS-samordningsprojektet på Åland.

Folkhälsan på Ålands samordningsprojekt för ANDTS-arbete arbetar förebyggande och samordnande i frågor kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS).

54,5 procent av gymnasieeleverna i årskurs 1 och 2 uppger att de varit berusade. De vanligaste sätten att få tag på alkohol är att en vuxen köper ut eller att eleven får alkohol av en kompis eller en kompis syskon.

– Det finns ett tydligt samband mellan användande av alkohol, tobak och narkotika både på högstadiet och på gymnasiet. Ungdomar som använder alkohol och tobak brukar även narkotika i större utsträckning än ungdomar som inte dricker alkohol eller använder tobaksprodukter, säger projektkoordinator Erica Öström.

Hedman och Öström poängterar ändå att det är viktigt att komma ihåg att de flesta ungdomar inte använder alkohol, tobak och narkotika; detta gäller särskilt på högstadiet.

– Allt är inte negativt när det kommer till våra ungdomar. En del saker är riktigt bra. 70 procent av alla elever på Ålands Lyceum känner att de kan prata med sina föräldrar om viktiga saker, säger Hedman och Öström.

– Fler än hälften av eleverna på Ålands Lyceum och 40 procent av eleverna på yrkesgymnasiet är aktiva i föreningslivet, mest inom idrott. 70 procent av eleverna uppger att de mår bra eller mycket bra.

I det förebyggande arbetet är föräldrar och andra vuxna i en nyckelroll. Då Hedman och Öström presenterar de färska resultaten för åländska föräldrar ger de också praktiska råd:

– Visa omtanke och intresse för ditt barn, visa kärlek, och kom ihåg att du är en förebild. Se till att hålla koll på din egen alkohol och bjud inte ditt eller andras barn på alkohol.

Ett gott tips är också att tala med andra föräldrar. Kom överens om gemensamma hemkomsttider och tillåt inte föräldrafria fester.

Du kan bekanta dig med resultaten på denna sida.

 

Bilden högst upp på sidan: Eleonore Hedman (t.v.) och Erica Öström (t.h.) arbetar förebyggande i frågor kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Foto: Alexandra Walk-Liljeroos