Studerande får följa med våra forskare - Folkhälsan

19 februari 2020

Studerande får följa med våra forskare

Folkhälsans forskningscentrum har goda kontakter till studerande och söker ofta efter assistenter och doktorander till olika forskningsprojekt. Forskningscentret låter ibland också studerande följa med forskare under arbetsdagen för att erbjuda dem kontakter och en inblick i arbetet.

En av dem som fått möjligheten att skugga en forskare är kemistuderande Joni Jokela som studerar för en tvåspråkig examen vid Helsingfors universitet. Jokela är intresserad av en framtida forskarkarriär. Dessutom vill han förbättra sina kunskaper i svenska.

Jokela skuggade den 17.2  forskaren Sandra Pihlström som doktorerar inom ett forskningsprojekt kring osteoporosgenetik i professor Outi Mäkities forskningsgrupp vid Folkhälsans forskningscentrum. Pihlström visar hur hon fotograferar och färgar celler i Folkhälsans laboratorium på Biomedicum i Mejlans i Helsingfors.

Skuggningen han gör är en del i ett samarbete mellan Folkhälsans forskningscenter och Helsingfors universitet. Studerande vid flera utbildningsprogram vid Helsingfors universitet har möjligt att utföra en tvåspråkig examen, en så kallad Tvex. Syftet är att utbilda flera experter med kunskaper i svenska. Studenterna går kurser på både finska och svenska och får färdigheter att arbeta på båda språken inom sitt område.

– Jag valde en tvåspråkig examen eftersom jag är intresserad av både kemi och svenska språket, säger Joni Jokela som studerar kemi som huvudämne med molekylära biovetenskaper som biämne.

Under läsåret 2019-2020 satsar Uni på att öka kontakten mellan Tvex-studenter och arbetslivet.

– Vi försöker bland annat hitta organisationer och företag som kan erbjuda studenterna praktik där de får använda svenska eller möjlighet att för en dag skugga en svenskkunnig expert i arbetslivet. På det här sättet får studenterna konkreta exempel på hur såväl deras substansexpertis som deras tvåspråkiga expertis kommer till användning i arbetslivet, säger projektkoordinator Maria Forsius.

 

Läs mer om hur man tar en tvåspråkig examen vid Helsingfors universitet.