Folkhälsanhuset en uppskattad helhet i Närpes - Folkhälsan

12 februari 2020

Folkhälsanhuset en uppskattad helhet i Närpes

Precis som namnet säger står det rödvita Mitt i stan-huset mitt i Närpes centrum. Tillsammans med de övriga aktörerna i byggnaden utgör Folkhälsans del en stark centralpunkt för Närpesborna.

Läs mer om Folkhälsanhuset i Närpes

Genom en förbindelsegång kopplas Folkhälsanhuset ihop med Mitt i stan-husets övriga tjänster. Här finns bland annat hotell, reception, restaurang, gym och bastu. I huset upprätthåller Folkhälsan även frivilligverksamhet, såsom familjecafé och trivselkafé för synskadade och den egna lokalföreningen har också en egen mötesplats i huset.

Tf. stadsdirektör Björn Häggblom ser Folkhälsan som en viktig pusselbit för staden.

 Satsningen som Folkhälsan gjorde – och fortfarande gör här –  har varit mycket tacksam. Diskussionerna och förhandlingarna före var långa och omfattande och vi tycker att Folkhälsan träffade rätt när de kom till Närpes, säger Häggblom.

Hösten 2017 öppnade Folkhälsan dörrarna till en helhet med 23 seniorbostäder och ett språkdaghem.

– Närpes är ändå en tillväxtort söder om Vasa och en naturlig plats att satsa på. Vi ser kompletteringen kring “Mitt i stan” som något otroligt värdefull. Här finns allt från hotell och restaurang till medicinska tjänster och kulturellt utbud.  Folkhälsanhuset med sin generationsöverskridande verksamhet är en uppskattad helhet för oss alla.

Precis som många andra städer och kommuner i Österbotten har Närpes stad utmaningar med demografin. Häggblom berättar att Närpes under många år har jobbat hårt med arbetskraftsinvandringen och integration, vilket också gett resultat.

– Precis som för  många andra österbottniska kommuner och städer så har andelen äldre i befolkningen ökat. Men tack vare arbetskraftsinvandringen har vi svängt trenden, vilket är ovanligt. Visserligen är var fjärde Närpesbo pensionär i dagens läge men vi har ändå en bättre balans än många andra. 

Häggblom är nöjd med samarbetet och ser en tydlig utvecklingspotential. 

– Folkhälsan är en stabil och bra samarbetspartner och Närpesborna har varit glada över etableringen mitt i stan. För oss är Folkhälsan en stabil och kvalitativ samarbetspartner. 

Här kan du läsa mer om att Bo på Folkhälsan.