Arcada och Folkhälsan inleder brett samarbete - Folkhälsan

06 februari 2020

Arcada och Folkhälsan inleder brett samarbete

Ett nytt samarbete som förenar två starka aktörer inom Svenskfinland får sin början i februari 2020 när Arcada och Folkhälsan ingår ett omfattande avtal.

Arcadas och Folkhälsans nya samarbete innebär att tidigare samarbete konkretiseras och breddas. Nytt är ett gemensamt fokus på forsknings- och utvecklingssamarbete med Arcadas institutioner, vilket även innefattar en strävan efter att skapa större gemensamma utvecklingsprojekt.

– Avtalet möjliggör samarbete kring till exempel integration på svenska och större tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Vi ser stor potential i samarbetet då bägge organisationer delar en vision om att främja livskvalitet och det svenska i samhället, säger Mona Forsskåhl, rektor för Arcada.

I det långsiktiga avtalet ingår även bland annat personalutbildning och samarbete inom idrott och utbildning. Utöver det utvecklas redan tidigare samarbete kring praktikanter och examensarbeten inom det hälsofrämjande området. Målsättningen är att tillsammans gynna ett gott liv och aktivt deltagande i arbetslivet i Finland också på svenska.

– För Folkhälsan är yrkesutbildning på alla stadier av strategisk betydelse och avtalet med Arcada kompletterar våra egna insatser inom utbildning och forskning. En nyckelresurs i att tillhandahålla service på svenska är yrkeskunnig personal, säger Georg Henrik Wrede, vd för Samfundet Folkhälsan.

Samarbetsavtalet är i kraft tills vidare. Varje område har egna ansvarspersoner som under det kommande året kommer att utforma de specifika samarbetsformerna och driva delområdena framåt.

På bilden Arcadas förvaltnings- och personaldirektör Susanne Homén-Lindberg (t.v.), Samfundet Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede, Arcadas rektor Mona Forsskåhl och Samfundet Folkhälsans förvaltningsdirektör Niklas Talling. Foto: Arcada/Christian Bergman