Tillsammans för folkhälsan – hemma och globalt - Folkhälsan

07 april 2020

Tillsammans för folkhälsan – hemma och globalt

I dag ger vi ut Folkhälsans årsberättelse 2019, som presenterar glimtar ur vår verksamhet under fjolåret. I dag fyller också världshälsodagen 70 år, och i år vill WHO speciellt synliggöra och hedra sjukskötare och barnmorskor.

Läs årsberättelsen här

– Världen är global. Därför måste vi ha globala organisationer och därför måste vi jobba tillsammans med dem. I dessa coronatider vill vi uppmärksamma vikten av att världshälsan är något som berör oss alla i dag, säger Samfundet Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede.

WHO vill i dag påminna världens ledare om att sjukskötare och barnmorskor spelar en kritisk roll då det gäller att  hålla världen frisk.

– Sjukskötare och annan hälsovårdspersonal står vid frontlinjen i hanteringen av covid-19. I all sin enkelhet: utan dem kunde vi inte hantera situationen, skriver WHO på sin webbplats.

Ett år innehåller såväl vanliga dagar, höjdpunkter, fester och glädje, som besvikelser och motgångar. Vi har förnyat vårt sätt att presentera Folkhälsans fjolår. I den färska årsberättelsen försöker vi på några sidor lyfta fram nyheter och händelser från det gångna året, i stället för att, som de senaste åren, skriva en text per juridisk verksamhetsenhet.

– Mycket handlar om tidsperspektiv: hur långt vi styrs av stunden och hur långt vi ser bakåt och framåt. Under år 2019 har vi blickat både framåt och bakåt. Just nu är allt överskuggat av coronaepidemin, skriver Wrede i sin tillbakablick över 2019.

– Coronaepidemin kommer säkert att lämna flera oanade spår efter sig. Vi har varit tvungna att omorganisera och omprioritera verksamheter och verksamhetsformer. Det är för tidigt att säga vilka förändringar som blir bestående. Grunden för dessa prioriteringar ligger i en klar situationsbild. En redovisning av det gångna året är en del av detta och också en bas för den strategiprocess som Samfundet Folkhälsan inledde under 2019 och som fortsätter under år 2020.

Du kan läsa Folkhälsans årsberättelse – glimtar ur verksamheten 2019, genom att klicka här.

 

Världshälsodagen har firats den 7 april varje år sedan 1950, för att uppmärksamma grundandet av Världshälsoorganisationen WHO samma datum två år tidigare.