Försäljningen av majblommor skjuts upp - Folkhälsan

03 april 2020

Försäljningen av majblommor skjuts upp

Årets försäljning av majblommor flyttas från början av april till hösten för att minska risken för spridning av det nya coronaviruset. Även i Sverige skjuter Majblommans Riksförbund upp försäljningen till efter sommaren. Vi lägger om kampanjarbetet som bäst och återkommer med mera information senare.

Läs mera om majblomman

Majblomman är ett alternativ för Folkhälsans lokalföreningar att samla in medel till sin verksamhet. Intäkterna från majblomsförsäljningen går till att stödja den lokala hälsofrämjande verksamheten, huvudsakligen i form av simskolor för barn och unga.

Eventuella frågor riktas till majblomman@folkhalsan.fi