Finska språket blir en naturlig del av vardagen på Päivis - Folkhälsan

09 september 2019

Finska språket blir en naturlig del av vardagen på Päivis

Visste du att Folkhälsans enda finskspråkiga språkbadsdaghem ligger i Närpes? Här verkar Folkhälsans daghem Päivis på lite annorlunda premisser än många andra daghem. Här pratas finska hela tiden och personalen är konsekvent. I samma hus möter barnen äldre generationer, invånare i Folkhälsans servicebostäder.

Ansök om din plats

Språkbadsdaghemmet Päivis finns i Folkhälsanhuset i Närpes i anslutning till Mitt i stan-komplexet och verkar i en ny och inspirerande omgivning. Päivis inledde sin verksamhet i Närpes redan 1992. Kvinnan bakom idén var familjedagvårdare Armi Kangasniemi. Tillsammans med andra föräldrar i föräldraföreningen startade hon det nya språkbadsdaghemmet. 

Päivis blev snabbt populärt och intresset har hållit i sig sedan dess. I Närpes förstår många vikten av att ge barnen en god språklig grund. I en så svensk omgivning är det viktigt att stärka finskan i ett tidigt skede. 

– Här märker vi verkligen hur snabbt inlärningen går! Barnen suger i sig kunskap som små svampar. Det finns en klar efterfrågan att lära sig finska i vardagen där lek, stoj och samvaro överbryggar varandra, säger föreståndare Pia Knös.


Folkhälsan tog över verksamheten 2017. I höst finns 24 barn i åldern 35 år inskrivna och personalen är fyra till antalet. Barnen kryper upp i personalens famnar och svarar på finska eller svenska när de får en fråga. De hänger i ringarna i den lilla salen, springer runt och leker med dockor på båda språken.

– Min fördel är att min mamma var finskspråkig. För mig har det varit naturligt att värna om språkutvecklingen och prata finska med mina egna barn. Här ser vi att många föräldrar tänker på samma sätt, säger Knös.

Knös är barnträdgårdsläraren som blev polis  och som blev barnträdgårdslärare igen. Hon är själv flerspråkig och vet hur viktigt det är att kunna språk ute i den stora världen. Här i den lilla världen är det viktigt att allt får sin början. 

– Det kräver mod att byta yrke helt och hållet. Numera har jag två utbildningar i fickan. Polisyrket lärde mig att möta olika människor, vikten av att organisera, prioritera och skapa struktur. Som barnträdgårdslärare lär man sig också läsa av människor. Människokännedom förenar de båda yrkena.

– Barn är ärliga. De märker om man är intresserad eller inte. Så där har vi de bästa speglarna, säger Pia Knös och hjälper en pojke med skorna inför eftermiddagens utelek.


Päivis har nya, fräscha lokaler i Folkhälsanhuset i Närpes. I samma hus finns också seniorbostäder. Barnen och de äldre har stor glädje av varandra och gården erbjuder många möjligheter till samvaro.  En helhet i Närpes stad som syns, känns och pulserar. 

På Päivis blir finskan en naturlig del av vardagen. Vi strävar efter att ge barnet en god grund i det finska språket och att väcka intresset för finskan.


Här kan du läsa mer om Folkhälsans småbarnspedagogik.