Folkhälsan ska bli certifierat familjevänlig - Folkhälsan

05 september 2019

Folkhälsan ska bli certifierat familjevänlig

Flexibilitet i förhållande till familjelivet är något Folkhälsan som arbetsgivare vill erbjuda sin personal. Folkhälsan går nu in för att få befolkningsförbundet Väestöliittos certifikat kallad Familjevänlig arbetsplats.

Läs mer om certifieringen

En familjevänlig arbetsplats berör inte bara föräldrar utan alla som i vardagen har ett ansvar för de som de klassar som sina familjemedlemmar, lyder Väestöliittos definition.

– Det handlar om allt från att öka flexibiliteten i fråga om arbetstid och arbetsplats och informera om gemensamma spelregler. Att ta anställdas olika livssituationer i beaktande, säger HR-chef Cecilia Ehrnrooth.

Certifieringsarbetet börjar med att Folkhälsans personal i höst får svara på en inledande enkät som är grunden till utvecklingsarbetet på vägen mot en certifiering.

Flexibilitet finns redan

Enligt Christina Söderberg, utvecklingschef inom Folkhälsans vårdbolag, är flexibilitet gentemot de anställda i mångt och mycket redan Folkhälsans praxis.

– De anställda får själv vara med och påverka arbetsturlistorna och de har möjlighet att ta tjänstledighet eller gå ner i arbetstid för en tid. Vi ger också möjlighet att påverka semestertidpunkten och att med kort varsel ta ledigt för att sköta akuta ärenden som berör familjen eller anhöriga, säger Söderberg.

Enligt Söderberg är arbetsgivaren så flexibel som möjligt bara det går att ordna ur verksamhetssynvinkel.

– Verksamheten måste naturligtvis fungera, men inom dess ramar är vi flexibla för att personalen ska ha möjlighet att balansera arbetet och familjelivet. En hel del av de dokument och planer som krävs för att bli certifierad har vi alltså redan i dag, men ett certifikat på att vi är en familjevänlig arbetsplats ger mera tyngd och trovärdighet. Precis som i allt utvecklingsarbete, så finns det ständigt något att förbättra och fördjupa – färdiga är vi aldrig, säger Söderberg.