Folkhälsans forskningscentrum öppnar sin breda forskning för allmänheten i Studia Generalia - Folkhälsan

21 oktober 2019

Folkhälsans forskningscentrum öppnar sin breda forskning för allmänheten i Studia Generalia

Sällsynta genetiska sjukdomar förorsakas oftast av en mutation i en gen och framträder oberoende av faktorer i omgivningen. Orsakerna till diabetes, däremot, står i allmänhet att finna både i generna och i omgivningsfaktorerna. Folkhälsans forskningscentrum berättar om sin toppforskning inom båda dessa områden på en öppen föreläsning den 31 oktober.

Läs mer och anmäl dig

Folkhälsan inleder en serie Studia Generalia med öppna föreläsningar två gånger per år. Under evenemangen berättar forskare från Folkhälsans Forskningscentrum på att lättfattligt sätt, på svenska, om sin forskning och på vilket sätt den är till nytta för dig och mig, i sjukvården och i hälsovården.

-      Med vår Studia Generalia vill vi bjuda in allmänheten och ge en inblick i den ofta rätt slutna forskningsvärlden. På Folkhälsans Forskningscentrum arbetar cirka 200 personer med framstående forskning inom två områden, genetisk forskning och folkhälsoforskning, men jag tror att den här delen av Folkhälsans verksamhet är rätt okänd för de flesta, säger Anna-Elina Lehesjoki, direktör för Folkhälsans Forskningscentrum och svenskspråkig professor i medicinsk genetik vid Helsingfors universitet.

En av de fyra tyngdpunkterna inom Folkhälsan ligger på forskning. Folkhälsans forskningscentrum har två forskningsprogram, Genetisk forskning och Folkhälsoforskning. Båda programmen har en aktiv och framgångsrik internationell publikationsverksamhet och samarbetar i stor omfattning med både finländska och internationella forskningsgrupper. 

Genetik: Diabetes och sällsynta sjukdomar

Den första föreläsningen i Folkhälsans Studia Generalia har temat genetik och går av stapeln den 31 oktober 2019 klockan 18. Evenemanget sänds även direkt över nätet. Två välrenommerade seniorforskare från Folkhälsans Forskningscentrum, Peter Hackman och Tiinamaija Tuomi, presenterar aktuell forskning inom området för allmänheten på ett lättfattligt sätt. Tiinamaija Tuomi berättar om diabetes typ 2, de nya gruppindelningarna och hur de är kopplade till genetik. Peter Hackman berättar om genetik och sällsynta sjukdomar, samt Folkhälsans forsknings koppling till diagnostik och vård. Som ordförande fungerar professor Juha Kere.

-      Diabetes hör till vardagen för många finländare, och de nyligen upptäckta undergrupperna av diabetes typ 2 kommer med största sannolikhet att förbättra diabetesbehandlingen. Det samma gäller de sällsynta sjukdomarna: sammanlagt berör de en stor grupp människor, och att genfelen identifieras leder till säkrare diagnostik och bättre vård. Båda föreläsningarna kommer att vara mycket intressanta – och man behöver inte vara rädd för att komma och lyssna fast man inte är insatt i genetik, föreläsningen hålls på en nivå som man förstår, lovar Lehesjoki.

Föreläsningsserie på svenska

Föreläsningen i oktober är den första i en serie Studia Generalia, som Folkhälsans Forskningscentrum håller på svenska två gånger per år. Följande tillfälle arrangeras våren 2020 med temat Energibalans och välmående bland barn och ungdomar. 

Man kan följa med Studia Generalia-föreläsningen på plats i Helsingfors eller via nätet den 31 oktober klockan 18-20. Evenemanget är avgiftsfritt.