En förnyelse behövs mera än någonsin - Folkhälsan

08 mars 2019

En förnyelse behövs mera än någonsin

Social- och hälsovårdsreformen kraschade, men en förnyelse inom social- och hälsovården behövs mera än någonsin, säger Samfundet Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede.

Att reformen föll var en följd av att processen från början byggt på kohandel mellan de två stora i regeringen, Centerpartiet och Samlingspartiet. Då man inte utgått enbart från behov och fakta i vården utan blandat in makt och inflytande kom man på fel spår, anser Wrede.

Georg Henrik Wrede hoppas att arbetet i den nya regering som tillsätts efter riksdagsvalet på ett bättre sätt än i dag uppmärksammar den svenska servicen.

– På Folkhälsan anser vi att människors rätt att välja också garanterar en god vård på svenska. Valfriheten ska finnas med i den framtida processen för en bättre social- och hälsovård för finländarna.