Folkhälsans forskningsdirektör installerades som professor under händelserik ceremoni - Folkhälsan

31 maj 2019

Folkhälsans forskningsdirektör installerades som professor under händelserik ceremoni

Anna-Elina Lehesjoki, Folkhälsans forskningsdirektör, installerades i onsdags som svenskspråkig professor i medicinsk genetik vid Helsingfors universitet. Installationen fick ett abrupt avbrott då brandlarmet började ljuda och universitetets huvudbyggnad utrymdes. Lyckligtvis var det falskt larm och föreläsningarna kunde fortsätta utan fler utmaningar.

Läs mer om Lehesjokis forskning

– Larmet fungerade egentligen som en isbrytare som lättade nervositeten, säger den nöjda och nyblivna professorn Anna-Elina Lehesjoki.

I sin föreläsning ”På jakt efter epilepsins orsaker” tog hon upp den heliga sjukdomens historia och utveckling, hennes flera decennier långa forskning och betonade epilepsisjukdomarnas genetiska komplexitet.


Installationen avslutades med att de färska professorerna ställdes varsin avgörande fråga i solennitetssalen. Lehesjokis uppgift blev att redogöra för vad som är bra och vad som orsakar svårigheter när ett universitet samarbetar med näringslivet. Hon har sedan i höstas ingått i ett forskningsekosystem mellan flera universitet och näringslivet, som koordineras av läkemedelsbolaget Orion och har beviljats omfattande finansiering från Business Finland. 

– För att kunna förbättra diagnostiken och utveckla nya vårdformer behövs samarbete med kommersiella aktörer, säger Lehesjoki.

Hon kommer att kombinera den nya deltidsprofessuren, 35 procent, med sin tjänst som Folkhälsans forskningsdirektör.

– Jag hoppas på att bli ett ansikte utåt för Folkhälsans forskningscentrum och inspirera studerande och unga forskare till att bli en del av vårt högklassiga forskningscentrum. Det råder brist på medicinska forskare eftersom de flesta väljer att bli läkare i stället. Det är ofta arbetet med patienter eller den högre lönen som lockar, säger Lehesjoki.

Anna-Elina Lehesjoki har sedan 2006 varit föreståndare för Folkhälsans forskningscentrum. I slutet av 2018 utsågs hon till den nya befattningen forskningsdirektör. Hon har också innehaft en visstidstjänst som forskningsdirektör och professor vid Helsingfors universitets Centrum för neurovetenskap.


Text och foto
: Jenny Blomqvist