”Det går att producera vård av god kvalitet – ge medborgarna valfrihet” - Folkhälsan

08 februari 2019

”Det går att producera vård av god kvalitet – ge medborgarna valfrihet”

– Det går att producera vård av god kvalitet, men det finns inga genvägar. Värdegrunden hos serviceproducenten är en av de faktorer som inverkar på vårdkvaliteten. Vi som jobbar utan vinstbegär i den tredje sektorn är därför ett alternativ att räkna med, säger Samfundet Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede och Folkhälsan Välfärd Ab:s vd Gun Eklund. De är besvikna över att debatten kring vanvård kretsar kring motsatsparet privat och offentlig och att man söker en enkel lösning för något som är en komplicerad helhet.

– Det finns exempel på god och dålig vård och omsorg inom såväl den offentliga, den privata som den tredje sektorn. Frågan om god eller dålig kvalitet handlar inte om den juridiska formen. Det går att producera vård av god kvalitet.

Det handlar om att jobba med processer och mätningar, men förstås också med värderingar och ideologi, säger Gun Eklund.

En aktuell fråga i vårdreformen är också hur man skall kunna öka klienternas rätt att själva bestämma över sin vårdplats. Därför är medborgarnas valfrihet i vård- och landskapsreformen något som både Georg Henrik Wrede och Gun Eklund i grunden ser som en god sak.

– Med valfrihet ger man medborgarna själva möjlighet att välja bort producenter som inte motsvarar förväntningarna och istället välja den producent som man litar på. För att valfrihet ska fungera behövs det alternativ, i praktiken bör systemet därför inte favorisera vare sig offentliga, privata eller tredje sektorns producenter. Alla skall vara med på lika grunder, säger Wrede.

Nu har debatten något ensidigt handlat om att stora privata producenter är dåliga, och då de också stått för valfrihet har valfriheten likaså kommit i negativt ljus. Enligt Wrede är det ett logiskt felslut att tro att valfrihet kommer att leda till att fler människor blir vanvårdade.

– Vi är redan i dagsläget i en situation där vi inte klarar oss utan den privata och tredje sektorns tjänster inom social- och hälsovården. I dagsläget är det de stora vinstdrivna vårdbolagen som gynnas i kommunala upphandlingar då de pressar ner priset. Med valfriheten får mindre producenter också en chans, säger Wrede.

Folkhälsan drivs inte av vinst

Den tredje sektorn är stark i Finland. Den består av ideella föreningar och stiftelser som har fötts ur ett samhälleligt behov. De är både stora och små men de har gemensamt att de producerar tjänster med samhällsnytta. Ett vanligt exempel är äldreomsorg.

Samfundet Folkhälsan är en allmännyttig förening. Folkhälsans serviceproduktion sker inom aktiebolaget Folkhälsan Välfärd Ab, helägt av Samfundet Folkhälsan. Bolaget har till uppgift att bedriva och utveckla Folkhälsans serviceproduktion, det eftersträvar inte vinst för sin ägare och betalar inte ut dividend.

– Vi måste givetvis ha ekonomin i balans, och som bolag har vi självfallet en egen strategi och en klar businessplan. Men det huvudsakliga målet är aldrig att maximera vinsten utan att erbjuda det goda livet i livets alla skeden.

Vi har jobbat med att bygga upp processer och strukturer, något som behövs när man producerar dygnet runt-vård, säger Eklund.