Norrvalla erbjuder utbildning i hundassisterade aktiviteter - Folkhälsan

10 januari 2020

Norrvalla erbjuder utbildning i hundassisterade aktiviteter

Hundar används idag för att befrämja socialt umgänge på äldreboenden och i många andra typer av aktiviteter, både individuellt och med olika åldersgrupper. Bland annat används hundar för målinriktade terapeutiska och pedagogiska verksamheter.

Bilden uppe till höger: Johanna Rosendal som leder Finska Terapihundskolan.

Den grundutbildning som startar vid Norrvalla i mitten av mars, ger möjlighet för ett hundteam (hund med ägare) att arbeta med hundassisterade aktiviteter som inte är målinriktade och som inte behöver dokumenteras.

– Det kan handla om social samvaro på ett äldreboende, eller träffa skolgrupper och ungdomar som är minst 13 år gamla, berättar Johanna Rosendal som leder Finska Terapihundskolan.

Vill man arbeta med barn som är yngre än 13 år behöver man komplettera med en vidareutbildning och lämplighetstest. Under lämplighetstesten ser man närmare på hur hunden interagerar med barn yngre än 13 år.

Utbildningen vid Norrvalla börjar med ett lämplighetstest, då även Johanna Rosendal är med. I övrigt leds utbildningen på Norrvalla av Renja Hakala, en av tre instruktörer som arbetar för franchise-företaget Finska Terapihundskolan, som ägs av Johanna Rosendal. Moderföretaget Svenska Terapihundskolan grundades år 2009 av Sara Karlberg.

– I utbildningen ingår tre närstudiehelger, en helg i april, en i maj och en i juni. Slutprovet är i september.

En stor del av undervisningen sker online via lärplattformen Canvas. Kommunikationen mellan lärare och elev sker via plattformen. I studierna ingår mycket teori och träningsuppgifter med hunden.

– Hunden ska exempelvis kunna sitta på en stol lugnt medan den klappas, eller kunna ta godis fint av en deltagare. Eller delta i aktiveringsspel och enklare rörelsefrämjande aktiviteter.

Hunden tränas med så kallad klickerträning (se ordförklaring i slutet), vilket innebär att man enbart använder sig av positiv förstärkning.

– Vi betonar starkt att hunden inte får vara ett verktyg, utan en samarbetspart och allting görs på hundens villkor.

För att bli antagen till utbildningen ska man ha en utbildning på minst andra stadiet, dvs en yrkesutbildning eller motsvarande.

Utbildningen följer svenska Socialstyrelsens styrdokument för hundar i vård och omsorg. Det finns vidareutbildningar för hundassisterad terapi och hundassisterad pedagogik.

– För de här utbildningarna förutsätts att hundägaren har en lämplig egen tidigare utbildning inom terapi eller pedagogik. Det kan exempelvis vara en lärar- eller speciallärarutbildning, fysioterapeut, talterapeut, psykoterapeut, socionom o.s.v.

Ett hundteam med enbart grundutbildning kan besöka t.ex. en klass med 13-åringar eller äldre, om det är ett samarbete med en lärare. Har hundteamet grundutbildning med barninriktning (DAA - barn) så kan teamet även arbeta med aktiviteter med yngre barn eller som läshund vid t.ex. bibliotek. En läshund har i uppgift att lyssna och vara närvarande.

– Läraren har inte egen hund men står för den pedagogiska kompetensen. Hundteamet med endast grundutbildning kan vara ett registrerat företag vars tjänster köps av skolan. Så det finns många vägar och möjligheter att kombinera, säger Johanna Rosendal.

En grundutbildning i hundassisterad aktivitet inleds i mitten av mars på Norrvalla i Vörå. Utbildningen arrangeras av Finska Terapihundskolan i samarbete med Folkhälsan. Finska Terapihundskolan drivs av Johanna Rosendal.

– Både Finska Terapihundskolan och en motsvarande norsk fungerar som franchise-företag till moderföretaget Svenska Terapihundskolan. Snart kommer det förhoppningsvis också att finnas en Terapihundskola i Danmark, berättar Johanna Rosendal.

Johanna Rosendal bor i Sverige, men har vuxit upp i Närpes (född i Stockholm). Sommarstället finns i Närpes så en stor del av året finns hos i södra Österbotten.

– Jag rör mig mycket mellan länderna i mitt arbete. I Finland har jag tre instruktörer. Nyligen har lämplighetstester hållits i Esbo på finskt håll och under våren startar en utbildning på finska i Raumo. En finskspråkig utbildning i Uleåborg finns i planerna och vill man ha en svensk utbildning i södra Finland, kunde ett samarbete med Solvalla sitta bra, säger Rosendal.

Sista anmälningsdag till utbildningen på Norrvalla är den 29 februari. Utbildningen börjar den 15 mars. Läs mera här: folkhalsan.fi/hund

Bilden: Johanna Rosendal till vänster som leder Finska Terapihundskolan och Sara Karlberg till höger som grundade moderföretaget Svenska Terapihundskolan 2009.

Klickerträning
Man använder oftast en klicker, en plastdosa med en metallflärp som avger ett "klick" när man trycker på den. Detta klick betingar man med en belöning - oftast en godisbit. Detta kan man sedan använda för att förstärka det beteende man vill ha fram. Klickerns fördelar är att förstärkningen blir mer exakt. Dels blir tajmingen lättare, dels låter klicket alltid på samma sätt, oavsett om man själv är glad, trött, grinig, rädd osv... Klicket ska alltid följas av en belöning. Källa: Wikipedia.

Läs om Finska Terapihundskolan.

Samtliga bilder: Finska Terapihundskolan.