Doktorsavhandling: Salivens bakterieflora och dess samband med kroppsvikt och antibiotikaanvändning hos barn - Folkhälsan

09 december 2019

Doktorsavhandling: Salivens bakterieflora och dess samband med kroppsvikt och antibiotikaanvändning hos barn

Sajan Raju, bioinformatiker och doktorand i Fin-HIT-gruppen på Folkhälsans forskningscentrum, disputerar idag. Han är den första att doktorera inom Fin-HIT-gruppen.

Sajan, vad är ämnet för din doktorsavhandling?

Jag har undersökt salivens bakterieflora och dess samband med kroppsvikt och antibiotikaanvändning hos barn.

Varför är ditt ämne så viktigt att studera?

Både fetma och ökad antibiotikaresistens är verkliga hot för folkhälsan. Enligt statistik från år 2016 var 340 miljoner barn runtom i världen överviktiga eller feta. Dessutom vet man att feta barn med stor sannolikhet blir feta vuxna, vilket ökar sjukdomsrisken jämfört med normalviktiga personer. Ökad användning av antibiotika kan i sin tur leda till ökad antibiotikaresistens. Största delen av bakterieforskningen gällande övervikt och antibiotikaanvändning har koncentrerat sig till tarmbakterierna, medan salivbakterierna har fått mindre uppmärksamhet. Salivprov är lätt att ge och man kan använda salivens bakterieprofil som hjälp då man kartlägger hälsotillståndet.

Vad är det viktigaste resultatet som du vill berätta om?

Resultaten i min doktorsavhandling antyder att riklig antibiotikaanvändning kan bidra till viktökning hos barn. Riklig antibiotikaanvändning ökar också mängden antibiotikaresistenta bakterier hos barn, vilket i sin tur kan leda till att mediciner inte längre har en så bra verkan i framtiden. Man borde undvika onödig användning av antibiotika. Bakterier är inte våra fiender utan tillsammans med bakterierna bildar vi ett bra team och kämpar mot skadliga patogener. Med andra ord, var vänlig mot de goda bakterierna i din kropp!

Disputationen äger rum den 5 december 2019 klockan 12 i Haartman-institutet, föreläsningssal 1 (Haartmansgatan 3, Mejlans). Ämnet för Sajans avhandling är ”Salivens bakterieflora – hur mäter man det och dess samband till kroppsstorlek och användning av antimikrobiella läkemedel”. Opponent är professor Pentti Huovinen från Åbo universitet och kustos professor Anna-Elina Lehesjoki. Du kan läsa avhandlingens sammanfattning här. Välkommen!