Aktiv vardag och stärkt självförtroende på Folkhälsans daghem - Folkhälsan

05 april 2019

Aktiv vardag och stärkt självförtroende på Folkhälsans daghem

Även om ansökningarna för dagvårdsplats är öppna året runt brukar våren vara högsäsong. Varför lönar det sig att välja Folkhälsans daghem?

Läs mer om Folkhälsans alla daghem här.

– Jag har alltid beundrat Folkhälsan och all den kunskap och expertis som finns inom hela bolaget. Att få jobba på en plats som ligger i framkant vad gäller pedagogik, välmående och stöd för familjer känns mycket bra. 

Det säger föreståndare Malin Flemming-Nyman på Folkhälsans daghem i Vasa. Folkhälsan har daghem på många håll i Svenskfinland, närmare bestämt på 15 olika orter. Många av dem är certifierade hälsofrämjande daghem som fokuserar på kost och socioemotionell utveckling.

– För oss betyder hälsofrämjande till exempel att vi främjar rörelse i alla lägen. Vi försöker hitta alternativ till stillastående köer och försöker göra vardagen så aktiv som möjligt, även i små utrymmen. Som pedagog får man hela tiden komma på hur man kan få in mer rörelse. Att krypa under stolar är både hälsofrämjande och roligt!

Sedan augusti är Malin Flemming-Nyman föreståndare på Folkhälsans daghem i Vasa som är ett litet daghem med två avdelningar.

Stor vikt lägger personalen på den socioemotionella utvecklingen och på maten. Malin berättar om “Torsdagssången” som en mycket uppskattad stund i barnens vardag. 

– Här handlar mycket om att våga uttrycka sig själv genom rörelse och skratt. Vi lyssnar på Freddy Kalas och så bidrar vi alla turvis med egna danssteg. Vi brukar ha väldigt kul och det märks att många självförtroenden stärks när barnen övervinner sina egna rädslor. När de märker att de vågar dansa loss och att det är okej att göra tokiga rörelser.

– Här får man bjuda på sig själv och skapa en atmosfär som gör att alla vågar, njuter och vill. Och har man ingen bra rörelse just den dagen, så finns det en nej-rörelse som man får visa istället. 

 

På torsdag lyssnar vi på Freddy Kalas och så bidrar vi alla turvis med egna danssteg. Vi brukar ha väldigt kul och det märks att många självförtroenden stärks när barnen övervinner sina egna rädslor. 

Mat från grunden varje dag

Hälsofrämjandet syns också i köket. På första våningen jobbar kocken André Hjerppe med att färdigställa mellanmålet för dagen.  

– Få daghem har egen kock och det känns väldigt roligt att få erbjuda barnen hälsofrämjande kost som gör att de orkar dagen lång, säger André. 

All mat görs från grunden varje dag. Potatisar som ska skalas, biffar som ska formas och färsk fisk som ska tillredas.  Av veckans fem dagar är en dag alltid vegetarisk och fredagen är alltid “väljardagen”. För att minska matsvinnet serveras då ett urval av veckans alla rätter och alla får fritt välja från menyn. 

– Här handlar det också om att blicka tillbaka på veckan och försöka minnas: "vilka alla rätter har vi riktigt ätit under veckan?". Just nu skulle jag säga att det är minestronesoppa som är barnens favorit. 

Men i övrigt serverar köket mer traditionella rätter, som till exempel strömmingsfiléer och kållåda, för att lära barnen upptäcka nya smaker och lära sig mer om finländsk matkultur.

I dag bjuder André Hjerppe bland annat på vispgröt till mellanmålet.

– Även om jag är rätt ny inom Folkhälsan så har jag verkligen fått uppleva att det finns en otrolig erfarenhet inom personalen. Det ser jag som en styrka hos oss. Här finns viljan att utvecklas och lära sig mer, samtidigt som det finns pedagoger som har varit med genom många läroplaner, berättar Malin.

Att jobba med hälsofrämjande inom småbarnspedagogiken kräver också att man är intresserad av samhällsdiskussionen och följer med i utvecklingen.

– Vår personal går nya utbildningar och vi läser på och är nyfikna på det som händer runtomkring oss. Vill man jobba i framkant måste man också ha förmågan att ta till sig nytt. Vi har en stabil grund att stå på och vår personal är välutbildad, men vi utvecklar och stärker vår kompetens.

– Viktigt för oss är också att alla måste få lära sig och ta till sig kunskap och värderingar på sitt sätt och i sin takt  både vuxna och barn!

Trygghet och närhet i vardagen 

Det socioemotionella stärks också genom små grupper och ett egenvårdarsystem. Detta för att barnen och familjerna ska känna tryggheten i att ha en nära pedagog och liten grupp att lära känna bättre. 

– För mig personligen ger det mig mycket att få ta med mig några enstaka barn på promenad in till stan. Eller att gå till parken med en mindre grupp. Det stärker relationen till barnen  och samtidigt också den socioemotionella utvecklingen. Jag tycker att det ger mig mycket att få lära känna barnen enskilt och upptäcka vår närmiljö tillsammans.

Malin berättar om en spännande incident på en promenad med barnen nyligen. Alla gånger behövs det inte mycket för att lära sig nytt. 

– En stor lastbil hade kört fast i snön i en backe här nära daghemmet och när vi passerade fanns både polisbilar och brandbilar på plats. Då funderade vi länge kring “Vad kan ha hänt här? Varför är polisbilen här? Varför är brandbilen här?”. Följande dag läste vi i dagstidningen om händelsen och fick samtidigt igång ett väldigt fint samtal om källkritik. Kunde vi lita på det som vi hade sett? Kunde vi lita på vad som stod i tidningen? Det finns mycket man kan lära av enkla saker i vardagen!

 

Vi vill att ditt barn ska ha det bra under sin dagisdag. Därför arbetar vi speciellt med följande teman. 

 

1. Antimobbning. Grunden för trygga och positiva kamratrelationer läggs i ett tidigt skede i barnets liv. Vi arbetar med att utarbeta metoder och verktyg för pedagoger att stärka barnens kompisrelationer. Också föräldrasamarbetet grundar sig på ett gott samarbete och ömsesidigt förtroende. Tillit och öppen dialog är våra ledord. 

2.  Hälsofrämjande. På ett hälsofrämjande daghem fokuserar vi på en helhetssyn på begreppet hälsa (fysisk, psykisk och social hälsa) och stärker känslan av sammanhang; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

3. Jämställdhet. Alla barn, oberoende av kön, ska få möjlighet att träna olika färdigheter. Det handlar om att låta barnen utforska, pröva och utveckla sin fulla potential. Vi vill att barnen ska få en god självkänsla och att de i sin vardag har fler möjligheter och inte begränsas av könsstereotyper.

 

Här kan du läsa mer om Folkhälsans daghem.