100-åringen Lisbeth Lundell har röstat i alla val: ”Jättebra att de ordnar förhandsröstning i vårt hem” - Folkhälsan

08 april 2019

100-åringen Lisbeth Lundell har röstat i alla val: ”Jättebra att de ordnar förhandsröstning i vårt hem”

Riksdagsvalet närmar sig, och i takt med det har alla som bor på ett servicehem där de får vård och omsorg dygnet runt har rätt att förhandsrösta i sitt hem. I fredags ordnades förhandsröstning vid Folkhälsans servicehem Vindarnas hus och Nystugan i Hagalund i Esbo.

Annika Wahén fungerar som föreståndare vid Folkhälsanhuset i Esbo. Hon tycker det är jätteviktigt att det ordnas tillfälle att rösta för de av invånarna som kan.

– Att kunna påverka politiken och beslut som rör oss alla ska vara möjligt hur gammal du än är. Folk slutar inte engagera sig i samhällsfrågor fast de uppnåt en viss ålder, säger hon.

Det ordnades förhandsröstning i allrummen vid servicehemmet Vindarnas hus. Annika Wahén berättar att arrangemangen gick smidigt. Foto: Folkhälsans arkiv

Arrangörerna av förhandsröstningen vid Folkhälsanhuset har i god tid kontaktat personalen och frågat vilken dag de passar att komma och genomföra röstningen.

– Det är fantastiskt! De frågar vilken veckodag och vilket klockslag som passar våra invånare bäst. Sen hjälper de dem att rösta också, säger Wahén.

Rösträtten är en starkt tryggad rättighet. Trots att det kan vara svårt ibland, så strävar de som ordnar förhandsröstningarna på olika äldre- och serviceboenden efter att alla som vill ska ha möjlighet att rösta.

– Även människor med minnessjukdom har rätt att rösta, så länge de kan visa vilket parti och person de vill rösta på, säger Eeva Honkaniemi, vice ordförande för valbestyrelsen som ordnar förhandsröstningen vid Folkhälsanhuset.

Man vill ju inte känna att man är bakom flötet.

Foto: Folkhälsans arkiv

Hundraåringen Lisbeth Lundell (huvudbilden) är en av invånarna vid Vindarnas hus som förhandsröstade. Hon har röstat i varje val sen hon fick rösträtt.

– Jag tycker det är jättebra att de kommer hit och ordnar förhandsröstning åt oss. Annars skulle det inte bli av, säger hon.

Hon tycker det är viktigt att följa med vad som händer i landet och att utnyttja sin rösträtt.

– Jag har följt valdebatterna och alla program om valet på teve för att bilda mig en uppfattning om vem jag vill rösta på. Man vill ju inte känna att man är bakom flötet, säger Lisbeth Lundell och skrattar.

Det är viktigt att rösta. Den som inte röstar har inte heller rätt att klaga på hur samhället sköts, säger Mary Eklund.

Mary Eklund bor på servicehemmet Nystugan. Hon väntar ivrigt på sin tur att rösta, men hinner ändå med en intervju innan det är hennes tur.

Vad tycker du om att det ordnas förhandsröstning här på hemmet?

– Det är det bästa! Man behöver int åka hela Esbo runt för att rösta.

Mary Eklund har både förhandsröstat och röstat på själva valdagen tidigare. Hon tycker det är bra att det går att förhandsrösta, till exempel om man ska på resa då det är valdag.

– Det är viktigt att rösta. Den som inte röstar har inte heller rätt att klaga på hur samhället sköts, säger hon.

Mattias Engström fungerar som närvårdare vid Nystugan. Han berättar att de som bor på Nystugan förberett sig inför förhandsröstningen bland annat genom att göra olika valkompasser.

– Vi har gjort valkompasser både alla tillsammans och enskilt med varje hyresgäst. Vi har också gått igenom de olika kandidaterna för att alla ska få bilda sig en uppfattning om vad de står för.

Text och foto: Jonatan Sparv