Vad är din familjs relation till naturen? Svara på vår enkät och vinn en praktisk kylväska! - Folkhälsan

25 april 2019

Vad är din familjs relation till naturen? Svara på vår enkät och vinn en praktisk kylväska!

Naturen är tillgänglig för alla och har positiva effekter på vår hälsa. Varför inte utnyttja den? Ta dig ut i naturen tillsammans med din familj och upplev naturens potential. Att få en nära relation till naturen redan från tidig barndom är betydelsefullt.

Svara och vinn!

Projektet Naturkraft för familjer uppmuntrar till positiva naturupplevelser, som i sin tur stöder både hälsa och välbefinnande. Svara gärna på enkäten där vi kartlägger familjens relation till naturen. Vi lottar ut tio stycken Folkhälsans kylväskor för framtida utfärder bland dem som svarat.

Vi söker också ivriga “utvecklarfamiljer” som vill vara med och hitta nya sätt att röra sig i naturen. Under hösten 2019 ordnar vi verkstäder för småbarnsfamiljer på olika orter i Svenskfinland. Målet är att erbjuda familjer möjlighet att testa på mångsidiga, motiverande, roliga och kravlösa naturupplevelser och samtidigt få träffa andra familjer. Höstens verkstäder är öppna för alla småbarnsfamiljer som vill komma med och utveckla verksamheten. Ta gärna kontakt med våra projektledare Nea Törnwall och Annika Wiklund-Engblom om du blev intresserad.

Forskning visar att naturen lugnar ner oss, ökar vår koncentrationsförmåga, kreativitet och problemlösningsförmåga. I naturen utvecklas dessutom både våra motoriska och sociala färdigheter. Familjens kravlösa gemensamma tid inverkar positivt på relationerna. Naturen ger möjligheter till lek och nya upplevelser för hela familjen, men även att träffa andra människor och binda nya kontakter. Det råder en uppfattning om att barn vistas mindre i naturen nu än tidigare, vilket vi genom projektet vill motverka. Därför kommer vi att stödja familjer och barn i att hitta tillbaka till naturen genom tillgänglig lågtröskelverksamhet.

Naturkraft för familjer är ett treårigt samarbetsprojekt med bl.a. Suomen Latu som samarbetspartner. Projektet finansieras av STEA.

Kontakt:
Nea Törnwall, 044 788 3778
Annika Wiklund-Engblom, 044 788 3789