Folkhälsan vann upphandling trots högre pris än konkurrenten - Folkhälsan

12 april 2019

Folkhälsan vann upphandling trots högre pris än konkurrenten

Folkhälsans daghem Trollebo i Kervo kommer att ansvara för stadens svenskspråkiga småbarnspedagogik fram till den sista juli 2022, då det är dags för en ny upphandling. Det är ett historiskt upphandlingsbeslut eftersom Folkhälsan vann upphandlingen trots högre pris än de andra anbudsgivarna.

– Det är historiskt att någon part slopas på grund av för lågt pris. Hela förfarandet visar på ett otroligt stort förtroende för oss från stadens sida. Kanske vi är på väg in i en ny era, en kvalitetsera, säger Folkhälsan Välfärds vd Gun Eklund.

Från början deltog tre aktörer i upphandlingen. En av dem slopades eftersom de saknade tillräckliga referenser, vidare i upphandlingen gick Folkhälsan och ett annat bolag. I processen ansågs sedan det andra bolagets priser vara alltför låga för att kunna producera kvalitet.

– Om anbudet är exceptionellt lågt ber vi serviceproducenten att redogöra för sin prissättning. Om anbudet fortfarande anses vara exceptionellt lågt kan det underkännas, vilket ibland sker, säger Hannele Koskinen, chef för småbarnspedagogiken i Kervo.

Koskinen betonar att Kervo strävar efter kvalitet, men tror inte att just den här upphandlingen kommer att vara avgörande för framtida upphandlingsprocesser. Hon poängterar att det handlar om separata fall där man alltid utgår från behovet av den tjänst som upphandlas. I det här fallet var det endast Folkhälsans anbud som uppfyllde samtliga behörighetskrav.

– Vi är mycket nöjda med Folkhälsans småbarnspedagogik och det känns fint att samarbetet fortsätter, säger Koskinen.

Folkhälsans anbud godkändes enhälligt av nämnden för fostran och undervisning, vars uppgift är att försäkra sig om att tjänsten i fråga verkligen går att erbjuda till det angivna priset.

Här kan du läsa mer om Folkhälsans daghem