Nytt nummer av tidningen Folkhälsan ute! - Folkhälsan

05 september 2018

Nytt nummer av tidningen Folkhälsan ute!

Här hittar ni några av artiklarna i septembernumret av tidningen Folkhälsan. För att få papperstidningen behöver du bara skriva in dig i en lokal Folkhälsanförening. Tidningen utkommer sex gånger per år.

Bli medlem här!

Behovet av mer stöd inför skolstarten har diskuterats i medierna i höst. 

Folkhälsan har de facto redan ett heminterventionsprogram, FHille, som stöder familjen inför skolstarten. I tidningen  bjuder vi på några nyttiga och lekfulla övningar ur FHille-materialet. Bland annat inspirerar vi till smörgåskonst.

Dessutom träffar vi familjen Böckerman i Hangö där pappa Peter Böckerman gör FHille-programmet med barnen Paula och Paul – det här för att ge de trespråkiga barnen en smidigare skolstart.

Barnskyddet i Finland har länge varit under lupp. Socialarbetarna är på många håll överbelastade, men tilläggsresurser lovas inte. Däremot satsar man nu på mera samarbete och omfördelade resurser – den nya systemiska barnskyddsmodellen ska ge arbetsro och skräddarsydda lösningar. Katarina Fagerström, sakkunnig i familjearbete på Folkhälsan, utbildar i den nya Hackney-modellen.

Från och med i höst jobbar Folkhälsan med att göra hemmaboende äldre mer delaktiga i den virtuella dimensionen av världen, det här ge-nom det nya STEA-finansierade projektet Resan till Digitalien. Reseledarna gör poddar och ordnar workshops om ämnen som kan intressera äldre och samtidigt inspirera dem att använda digitala hjälpmedel.

Dessutom bilder och rapporter från våra föreningars simskolor och Folkhälsans sommarläger.

Vill du få tidningen Folkhälsan?

För att få tidningen Folkhälsan behöver du bara skriva in dig i en lokal Folkhälsanförening. Tidningen, som utkommer sex gånger per år är Folkhälsans medlemstidning. 19 000 medlemmar i våra hundra Folkhälsanföreningar får tidningen som en medlemsförmån. Medlemsavgiften varierar mellan föreningarna men ligger på cirka tio euro per år.