Mindfulness har gynnsamma effekter - Folkhälsan

11 oktober 2018

Mindfulness har gynnsamma effekter

Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) är en evidensbaserad metod som utarbetats av den amerikanska läkaren Jon Kabat-Zin på 1980-talet i USA. Metoden används kliniskt och den har varit föremål för mycket forskning. Det finns belägg för att utövande av mindfulness kan lindra smärta, stress, ångest och oro.

I början av mars 2019 hålls en 3-dagars kurs i MBSR vid Solvalla i Esbo som leds av Katarina Lundblad.

– Kursen riktar sig främst till professionella som arbetar med andra människors hälsa och utveckling. Kanske som psykolog, socionom, sjukgymnast, psykiatriker, sjuksköterska, inom HR och ledarskap, skola och vård och omsorg, säger Lundblad.

Hon poängterar att den som är intresserad av personlig utveckling, eller av att förebygga och återhämta sig från stress, också är varmt välkommen.

Katarina Lundblad har utbildat sig vid Center for Mindfulness, en enhet inom University of Massachuttes Medical School. Lundblad har flera års erfarenhet av att leda kurser och retreater i meditation och mindfulness. Tillsammans med Åsa Palmkron Ragnar har Lundblad publicerat böcker om mindfulness. 

Bengt Aspfors, uppvuxen i Jakobstad, deltog nyligen i en MBSR-kurs i Stockholm som leddes av Lundblad. Aspfors arbetar med utbildning av mentala tränare, ger kurser i neurolingvistisk programmering (NLP) och i Emotional Freedom Technique.

– Jag är nu mer närvarande i arbetet med mina studerande än tidigare. Jag har också en känsla av att spontaniteten fått större utrymme i undervisningen efter att jag gått kursen i MBSR. Den glada Bengt börjar också bli mer och mer synlig.

Kursen i MBSR har gett Bengt Aspfors en känsla av att varje andetag är värdefullt.
– Jag upplever att jag blivit mer accepterande av det som händer i mig och runtomkring mig. Jag är mer närvarande i det som händer idag än tidigare.

Johanna Sundén som arbetar för Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f. (USM r.f.), tyckte att hon fick ut mycket av den kurs i MBSR hon deltagit i.

– En djup och insiktsfull kurs som lämnade många eftertankar. Vi fick med oss många verktyg att använda både för oss själva men också i klientkontakt. Det är nog viktigt att lära sig att verkligen känna efter i dagens stressade samhälle, och att vi som jobbar med människor ser till att vi själva mår bra, säger Sundén.

Kursen på tre dagar ger en grundläggande praktisk erfarenhet av vad mindfulnessbaserad stressreduktion är och kombineras med teori och aktuell forskning. Nästa kurs hålls på Solvalla i Esbo den 6-8 mars 2019.

Anmäl dig här (länk till kursanmälan). eller mera information av karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi

Läs mera om Katarina Lundblad och MBSR här.